Analgetika

Analgetika jsou léky sloužící ke zmírnění bolestí. Dělíme je na několik skupin:

  1. analgetika/antipyretika – léky s nejslabším účinkem, často ale dostačující k utlumení běžných bolestí. Mezi základní zástupce této skupiny patří paracetamol a metamizol, další látkou této skupiny je propyfenazol. Tato léky mají nejen analgetický a antipyretický, ale také protizánětlivý. Používají se při běžných bolestech doprovázející různá onemocnění. Velmi dobře tlumí bolesti hlavy. Tyto látky řadíme mezi inhibitory eikosanoidy.
  2. Opiová analgetika se dělí na dvě skupiny podle intenzity účinku. Opiodní analgetika fungují na principu vazby na endogenní (v těle obsažené) receptory pro opiáty. Tyto receptory po obsazení vyvolávají účinky opiátů, tedy zvýšení prahu bolestivosti, zlepšení nálady apod. Opiová analgetika se používají k tlumení výrazných nebo dlouhotrvajících bolestí. Jedná se o látky, na které může vzniknout závislost. Jednorázové podání není na škodu, při dlouhodobějším užívání je třeba opatrnosti. Tyto léky mají nežádoucí účinky jakými jsou změny nálady, vážná deprese dechového centra (zejména u morfinu), zácpa aj. Nejpoužívanějšími léky této skupiny jsou petidin, kodein, tramadol, alfentanyl, morfin. Opiová analgetiky se užívají u akutních bolestivých stavů jako jsou infarkt myokardu, kliky, vážná poranění a popáleniny. Používají se také u bolestivých stavů chronických. Tato analgetika velmi výrazně pomáhají u terminálních stadií rakoviny, dokáží pacientovi zajistit bezbolestný a důstojný odchod ze světa.

Analgetika/antipyretika se používají nejčastěji v perorální podobě, opiová analgetika většinou nitrožilně.

S analgetiky je nutné zacházet velmi opatrně, protože zejména při jejich dlouhodobém užívání mohou nastat nežádoucí účinky.

Seznam nejpoužívanějších Analgetik

 

Novinky

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.