Vazoprotektiva

Léky patřící do této skupiny se používají především k léčbě chronických cévních onemocnění. Je to velmi různorodá skupina přípravků, zahrnující rostlinné extrakty i syntetické látky. Mohou být jedno- i vícesložkové. Léky jsou rozděleny do několika skupin podle chemického složení. Patří sem alfa-bemzopyrony, flavonoidy, saponiny, jiné rostlinné extrakty a syntetické látky.

Do skupiny alfa-benzopyronů patří kumarin, který se ale z důvodu potenciální závažné toxicity, která může poškodit játra, v ČR nepoužívá.

Skupinu flavinoidů reprezentuje např. rutin, psycnogenol, flavany, diosmin. Jsou to léky snižující žilní napětí, kapilární propustnost a zvyšující lymfatický průtok. Některé tyto látky, např. diosmin, mají také protizánětlivé účinky. Látky odvozené od rutinu jsou již velmi dlouho používané, ovlivňují kapilární propustnost, mají protiedémové, protisrážlivé a antioxidační účinky.

Saponiny se získávají z rostlin. Jsou jedním z nejstarších prostředků k léčbě žilních onemocnění. Ovlivňují napětí v žilách a působí proti otokům.

Jiné rostlinné extrakty zahrnují proantocyanidiny a ginko biloba. Proantocyanidiny mají také vliv na zvýšení odolnosti cévních stěn. Gonko biloba má navíc ještě protisrážlivé účinky a snižuje viskozitu krve.

Přípravky s obsahem kalcium-dobestylátu a tribenosidu patří k syntetickým látkám. Tribenosid má také protizánětlivé účinky.

Venofarmaka se užívají nejčastěji ve formě tablet, existují ale také lokální přípravky ve formě gelů a krémů.

Venofarmaka se užívají k léčbě žilních varixů, v pooperačním období žilních varixů, po žilních trombózách, preventivně při premenstruačních otocích a proti otokům při cestování, dále také k léčbě hemoroidů a k rychlejšímu hojení bércových vředů.

Tyto látky mají nízkou toxicitu a minimální nežádoucí účinky, ty se mohou vyskytnout nejčastěji ve formě zažívacích potíží.

Seznam nejpoužívanějších vazoprotektiv

 

Novinky

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.