Sedativa

Sedativa jsou léky působící na centrální nervový systém, který svým složením utlumují. Do této skupiny řadíme několik skupin léků, které se liší složením a mechanismem účinku. Tyto léky dokáží navodit únavu a spánek.

Mezi sedativa patří dnes již nepoužívané barbituráty ( pro jejich nežádoucí účinky se již nepoužívají), benzodiazepiny a některá antihistaminika.

Benzodiazepiny mají hypnotický účinek a působí anxiolycky ( v nižších dávkách mají pouze tento účinek),což je v některých případech žádoucí, v některých to ale může být pokládáno za nežádoucí ( lidé trpící poruchami spánku, které nejsou vyvolány úzkostí a stresem). Jejich anxiolytický účinek způsobuje lhostejnost, citovou otupělost a poruchy soustředění. Benzodiazepiny se dělí na krátkodobě působící, které užívají k usínání. Délka jejich působení je 2 – 7 hodin. A na dlouhodobě působící, užívané na spaní, s délkou působení 10 až 20 hodin. Velkou nevýhodou je zvýšené riziko závislosti.

Nejčastěji používané léky této skupiny jsou brotizolam a triazolam, z déle působících pak nitrazepam. Známe ještě tzv. analoga benzodiazepinů, která se liší chemickým složením, ale působí prakticky stejně. Mezi ně patří např. zopiklon a zolpidem.

Antihistaminika se sedativním účinkem řadíme ke starším generacím antihistaminik. Patří sem zejména difenhydramin, prometazin a doxylamin. Tato léky se užívají při krátkodobých nebo déletrvajících poruchách spánku, pokud není možné jiné řešení a také jaké příprava pacienta před některými lékařskými zákroky, kdy je vhodné navodit celkové uvolnění a zklidnění.

V době užívání těchto léků je nutné vyvarovat se používání alkoholu, který výrazně zesílí jejich účinek. Kombinace těchto léků a alkoholu může mít za následek narušení psychických funkcí. Rovněž řízení motorových vozidel v průběhu užívání těchto léků se nedoporučuje.

Seznam nejpoužívanějších sedativ

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.