Sedativa

Sedativa jsou léky působící na centrální nervový systém, který svým složením utlumují. Do této skupiny řadíme několik skupin léků, které se liší složením a mechanismem účinku. Tyto léky dokáží navodit únavu a spánek.

Mezi sedativa patří dnes již nepoužívané barbituráty ( pro jejich nežádoucí účinky se již nepoužívají), benzodiazepiny a některá antihistaminika.

Benzodiazepiny mají hypnotický účinek a působí anxiolycky ( v nižších dávkách mají pouze tento účinek),což je v některých případech žádoucí, v některých to ale může být pokládáno za nežádoucí ( lidé trpící poruchami spánku, které nejsou vyvolány úzkostí a stresem). Jejich anxiolytický účinek způsobuje lhostejnost, citovou otupělost a poruchy soustředění. Benzodiazepiny se dělí na krátkodobě působící, které užívají k usínání. Délka jejich působení je 2 – 7 hodin. A na dlouhodobě působící, užívané na spaní, s délkou působení 10 až 20 hodin. Velkou nevýhodou je zvýšené riziko závislosti.

Nejčastěji používané léky této skupiny jsou brotizolam a triazolam, z déle působících pak nitrazepam. Známe ještě tzv. analoga benzodiazepinů, která se liší chemickým složením, ale působí prakticky stejně. Mezi ně patří např. zopiklon a zolpidem.

Antihistaminika se sedativním účinkem řadíme ke starším generacím antihistaminik. Patří sem zejména difenhydramin, prometazin a doxylamin. Tato léky se užívají při krátkodobých nebo déletrvajících poruchách spánku, pokud není možné jiné řešení a také jaké příprava pacienta před některými lékařskými zákroky, kdy je vhodné navodit celkové uvolnění a zklidnění.

V době užívání těchto léků je nutné vyvarovat se používání alkoholu, který výrazně zesílí jejich účinek. Kombinace těchto léků a alkoholu může mít za následek narušení psychických funkcí. Rovněž řízení motorových vozidel v průběhu užívání těchto léků se nedoporučuje.

Seznam nejpoužívanějších sedativ

 

Novinky

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

24.12.2014

Vážení návštěvníci webových stránek ortopedie-traumatologie.cz,
Vzhledem k mému odchodu do Nemocnice Nové Město na Moravě se mění i způsob objednávání k operacím a ambulantnímu vyšetřením.
Pacienti, které jsem již vyšetřil a určil typ operace, se mohou objednávat na mailové adrese pilny@ortopedie-traumatologie.cz, kde jim navrhnu termín operace a pošlu informace k přijetí.
Pacienti, kteří nebyli ještě vyšetření, se mohou objednávat do ambulance na telefonním čísle 566683203, kde jim sestra určí termín vyšetření.

S přáním všeho dobrého v novém roce

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.