Rehabilitace

2013-08-30 08:28

Krční páteř patří k nejčastěji bolestivým oblastem. Vliv na to má právě jednotvárné sedavé zaměstnání v nevhodné poloze. Proto je vhodné uvolněním a protažením svalů páteře  prokládat denní stereotyp. Některé z cviků, které jsou vhodné k uvolnění krční páteře známe již ze školy, kde jsme je cvičili v rámci tělesné výchovy, jen jsem si neuvědomovali jejich význam.

Cviky provádíme v sedě na židli  s koleny od sebe na šíři ramen, kdy páteř máme vzpřímenou jak je popsáno výše. 

2013-08-30 07:52

Velice vhodnou pomůckou pro cvičení k posílení bederní páteře je tzv. overball, což je malý pevný míček, který se neúplně nafukuje. Pokud nemáme overball, může nám jej při některých cvicích nahradit jiný předmět, například smotaný ručník.  Uvedené cviky je vhodné cvičit každý den v sérii po třech cvicích.

2013-08-30 07:34

Bolesti zad patří mezi tzv. civilizační choroby. Vliv na to má změna pohybových aktivit, kdy sedavé aktivity nebo jednostrannou zátěž se snažíme kompenzovat jednorázovým dynamickým cvičením. Naši předci prováděli rozmanité činnosti, při kterých byly postupně zatěžovány svaly rovnoměrně, což mělo správný vliv na stabilitu páteře. Na její stabilitě se podílejí meziobratlové ploténky, klouby mezi obratli, které jsou stabilizovány pevnými vazy.

2013-01-13 17:47

Kdy používáme?

Velmi diskutovanou otázkou je taping svalových skupin. Tato možnost je vhodná po zhmožděninách těchto velmi citlivých struktur, kdy drobnými trhlinami a vytvořeným hematomem (krevní výron) je závodník omezen na určitou dobu z tréninku.

2013-01-13 17:39

Kdy používáme?

Koleno je jako místo úrazů na dolní končetině při sportu svojí četností na 2 místě. Použití tapu je vzhledem k dobrým možnostem ošetření ortézou omezeno. Mohou nastat situace, kdy není možné z různých příčin užít ortézy a k vyloučení nestability je možné použít této metody. Příkladem jsou kolektivní sporty, kde ortézy s výztuhou není možné použít pro možné poranění spoluhráčů. Z medicínského hlediska je indikací k tapingu  je stav při  nestabilitách, kdy je poškozen vnitřní či vnější postranní vaz, případně vazy zkřížené. Je možné jej použít při stavech po přetržení k prevenci dalšího poškození.

2013-01-13 17:19

Příčná klenba

Kdy používáme?

Při opakovaném přetěžování nohy v nevhodné obuvi dochází často u disponovaných jedinců k tzv. zborcení klenby. U klenby příčné dohází mnohdy až prominování hlaviček kostí zánártních (metatarzů), které jsou při každém došlápnutí bolestivé.

2013-01-13 17:03

Preventivní tap

Kdy používáme?

Další oblastí, kde má tapování své opodstatnění, je oblast Achillovy šlachy. Velmi často se stává, že její přetížení či poškození vyřadí závodníka ze závodní činnosti. Chronické poškození pak je často příčinou konce závodní činnosti.
Protože jde o poškození poměrně častá a jejich prevence či snížení obtíží v prvních stadiích není tak obtížné, uvádím zde 2 možnosti tapingu.

2013-01-13 16:44

Kdy používáme?

Nejčastějším úrazem na dolní končetině je distorze kloubu hlezenního. Pokud není správně léčena, vede k chronické nestabilitě s opakovanými podvrtnutími. V této části chci ukázat 3 typy tapování vhodné jak k prevenci poškození, pro fixaci po podvrtnuti-natažení vazů, i k fixaci po hrubých distorzích -částečné přetržení vazů k doléčení po sejmutí sádrové fixace.

2013-01-05 16:33

Kdy používáme?

Tato forma tapingu je vhodná nejen při částečném poškození postranního vazu prstu, po operačním řešení úplných přetržení vazů (sešití), ale je možní ji použít i u k doléčení některých nedislokovaných zlomenin článků prstů, kdy sousední prst plní funkci dlahy, ale umožňuje pohyb v kloubech.

2013-01-05 16:23

Tato forma tapingu je vhodná při částečném poškození postranního vazu prstu, po operačním řešení úplných přetržení vazů (sešití), případně jako prevenci poškození. Je možné jej požít u chronicky nestabilních kloubů po špatně léčených starých úrazech.   Taping minimálně omezuje funkční rozsah pohybů v kloubu, ale velmi účinně stabilizuje daný kloub.

 

Technika tapu: začínáme na začátku (proximální článek) a konci (distální článek) prstu. Tento tape zesílíme přiložením pásky na bočních stranách prstu.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.