Vitamíny

Bez vitamínů nemůže naše tělo fungovat. Rozlišujeme třináct základních vitamínů, z nichž každý je důležitý pro nějakou funkci organismu. Dělíme je na vitamíny rozpustné ve vodě (C, B-komplex) a rozpustné v tucích (A,D,E,K). Vitamíny rozpustné ve vodě se vylučují močí. Vitamíny rozpustnými v tucích se lze předávkovat, protože se ukládají v játrech. Nedostatek vitamínů způsobuje různé poruchy organismu stejně jako nadbytek vitamínů. V případě nedostatku vitamínů je možné je doplnit synteticky, v případě nadbytku je nutné omezit příjem určitého vitamínu z potravy. Zvýšená potřeba vitamínů je nutná zejména v těhotenství, kdy jsou nezbytné pro vývoj plodu a u matky k tvorbě mléka. Také po prodělané nemoci je nutné vysílené tělo zásobit vitamíny a rovněž po nadměrné psychické a fyzické zátěži, při oslabeném imunitní systému, u dětí a starších lidí. Potravinovými doplňky bychom neměli nahrazovat klasickou stravu, protože potraviny obsahují kromě vitamínů také pro tělo důležité živiny, např. vlákninu pro správnou funkci střeva. Potravinové doplňky by tedy měly být opravdu jen doplňky stravy.

Seznam nejpoužívanějších Vitamínů

 

Novinky

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.