Chondroprotektiva - SYSADOA

Chondroprotektiva jsou léky na léčbu osteoartrózy (artrózy). Osteoartróza je onemocnění kloubů, při kterém dochází k degeneraci chrupavky a sekundárně k „zahuštění“ kosti pod chrupavkou (subchondrální kosti) a tvorbě nárůstů na okrajích kloubní plochy (osteofytů). Terapii osteoartrózy můžeme rozdělit na režimovou, kdy je cílem odlehčení postiženého kloubu změnou, případně redukcí váhy, rehabilitační terapií, léky a těžká stadia operačními metodami. Cílem medikamentózní léčby je zpomalení či zastavení degenerace chrupavky, případně pomoci její regeneraci a snížení probíhajícího zánětu. Léky používané k terapii osteoartrózy jsou nazývány jako pomalu působící léky u artrózy z anglického slow acting drugs in OA (SADOA), které dále dělíme na léky s pouze symptomatickým účinkem – tzv. SYSADOA (symptomatic slow acting drugs in OA), které snižují bolest a zlepšují funkci u nemocných s artrózou, přičemž jejich nástup účinku je většinou opožděný, ale přetrvává nejméně po 2–3 měsíce po jejich vysazení. Označení SYSADOA nahradilo dříve používaný termín chondroprotektiva. Druhou skupinou jsou tzv. léky s chorobu modifikujícím účinkem (DMOADs – Disease modifying drugs of OA), které působí preventivně, nebo zpomalují, či zcela zastavují rentgenologickou progresi artrózy. Některé tyto léky jsou prodávány také jako potravinové doplňky, neboť jde o látky tělu vlastní, které si organismus umí sám syntetizovat, jsou součástí mezibuněční hmoty a obsahuje jej kloubní (synoviální) tekutina.

Studie prokázaly, že uvedené léky působí na činnost buněk chrupavky (chondrocytů) tím, že tlumí účinek mediátorů, zrychlujících degeneraci chrupavky. Chondrocyty proto mohou zvyšovat produkci mezibuněční hmoty a „ vytvářet“ novou chrupavku. Ve své podstatě tyto látky mají protizánětlivý a analgetický efekt, což může pomoci snížit dávkování čí úplně vysadit nesteroidní antirevmatika. Mezi látky uváděné v této skupině patří glukosamin sulfát a jemu podobné sloučeniny, chondroitin sulfát, diacerein, kyselina hyaluronová, což jsou látky obsažené v mezibuněčné tkáni chrupavek a velmi často jsou v lécích obsaženy v kombinaci. Patří sem například i léky označované jako ASU, což jsou extrakty ze semen avokáda a sóji, které mají vliv na stimulaci chondrocytů.

Výhodou těchto léků je, že nemají vedlejší účinky a jsou organismem, jako jemu vlastní dobře tolerovány. Jejich účinek je lepší u časnějších stupňů poškození chrupavek, kdy je ještě chrupavka schopna se regenerovat. Je-li chrupavka úplně destruována, není většinou již co regenerovat, proto je účinek horší. Dle způsobu podání můžeme medikamenty rozdělit na léky podávané v tabletách, a protože je jejich účinek postupný, je třeba jejich podávání minimálně po dobu dvou měsíců a následně léky vysadit a po zhoršení opět podávat. Nejlepší efekt byl však podle studií prokázán u kontinuálního podávání. Druhou formou jsou injekce podávané přímo do kloubu. Tyto léky mají dávkování v jedné či několika injekcích, které se podávají dle doporučení výrobce.

Nejpoužívanější Chondroprotektiva

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.