Chondroprotektiva - SYSADOA

Chondroprotektiva jsou léky na léčbu osteoartrózy (artrózy). Osteoartróza je onemocnění kloubů, při kterém dochází k degeneraci chrupavky a sekundárně k „zahuštění“ kosti pod chrupavkou (subchondrální kosti) a tvorbě nárůstů na okrajích kloubní plochy (osteofytů). Terapii osteoartrózy můžeme rozdělit na režimovou, kdy je cílem odlehčení postiženého kloubu změnou, případně redukcí váhy, rehabilitační terapií, léky a těžká stadia operačními metodami. Cílem medikamentózní léčby je zpomalení či zastavení degenerace chrupavky, případně pomoci její regeneraci a snížení probíhajícího zánětu. Léky používané k terapii osteoartrózy jsou nazývány jako pomalu působící léky u artrózy z anglického slow acting drugs in OA (SADOA), které dále dělíme na léky s pouze symptomatickým účinkem – tzv. SYSADOA (symptomatic slow acting drugs in OA), které snižují bolest a zlepšují funkci u nemocných s artrózou, přičemž jejich nástup účinku je většinou opožděný, ale přetrvává nejméně po 2–3 měsíce po jejich vysazení. Označení SYSADOA nahradilo dříve používaný termín chondroprotektiva. Druhou skupinou jsou tzv. léky s chorobu modifikujícím účinkem (DMOADs – Disease modifying drugs of OA), které působí preventivně, nebo zpomalují, či zcela zastavují rentgenologickou progresi artrózy. Některé tyto léky jsou prodávány také jako potravinové doplňky, neboť jde o látky tělu vlastní, které si organismus umí sám syntetizovat, jsou součástí mezibuněční hmoty a obsahuje jej kloubní (synoviální) tekutina.

Studie prokázaly, že uvedené léky působí na činnost buněk chrupavky (chondrocytů) tím, že tlumí účinek mediátorů, zrychlujících degeneraci chrupavky. Chondrocyty proto mohou zvyšovat produkci mezibuněční hmoty a „ vytvářet“ novou chrupavku. Ve své podstatě tyto látky mají protizánětlivý a analgetický efekt, což může pomoci snížit dávkování čí úplně vysadit nesteroidní antirevmatika. Mezi látky uváděné v této skupině patří glukosamin sulfát a jemu podobné sloučeniny, chondroitin sulfát, diacerein, kyselina hyaluronová, což jsou látky obsažené v mezibuněčné tkáni chrupavek a velmi často jsou v lécích obsaženy v kombinaci. Patří sem například i léky označované jako ASU, což jsou extrakty ze semen avokáda a sóji, které mají vliv na stimulaci chondrocytů.

Výhodou těchto léků je, že nemají vedlejší účinky a jsou organismem, jako jemu vlastní dobře tolerovány. Jejich účinek je lepší u časnějších stupňů poškození chrupavek, kdy je ještě chrupavka schopna se regenerovat. Je-li chrupavka úplně destruována, není většinou již co regenerovat, proto je účinek horší. Dle způsobu podání můžeme medikamenty rozdělit na léky podávané v tabletách, a protože je jejich účinek postupný, je třeba jejich podávání minimálně po dobu dvou měsíců a následně léky vysadit a po zhoršení opět podávat. Nejlepší efekt byl však podle studií prokázán u kontinuálního podávání. Druhou formou jsou injekce podávané přímo do kloubu. Tyto léky mají dávkování v jedné či několika injekcích, které se podávají dle doporučení výrobce.

Nejpoužívanější Chondroprotektiva

 

Novinky

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

24.12.2014

Vážení návštěvníci webových stránek ortopedie-traumatologie.cz,
Vzhledem k mému odchodu do Nemocnice Nové Město na Moravě se mění i způsob objednávání k operacím a ambulantnímu vyšetřením.
Pacienti, které jsem již vyšetřil a určil typ operace, se mohou objednávat na mailové adrese pilny@ortopedie-traumatologie.cz, kde jim navrhnu termín operace a pošlu informace k přijetí.
Pacienti, kteří nebyli ještě vyšetření, se mohou objednávat do ambulance na telefonním čísle 566683203, kde jim sestra určí termín vyšetření.

S přáním všeho dobrého v novém roce

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.