Léčba kmenovými buňkami získanými z tukové tkáně

V současné době je pacientům předkládána jako "zázračná" metoda léčby artrózy kloubů aplikací kmenových buněk.  Tyto buňky jsou získávány z tukové tkáně jedince, kdy se odsaje část tuku z podkoží, následně se zpracuje a aplikuje do poškozeného kloubu. Protože jsem často pacienty žádán o informace o této metodě, nejprve jsem se snažil si zajistit články, které hodnotily tuto „zázračnou“ metodu.  Ve světové literatuře jsem nenašel žádnou práci, která by prokázala zlepšení stavu artrózy po aplikaci kmenových buněk získaných z tuku do kloubu.  Práce zdůrazňují jednoduchost a bezpečnost této metody, ale žádná neporovnává výsledky této léčby se souborem pacientů, kteří ji neprodělali či byli léčeni jinou metodou v závislosti na stupeň poškození kloubů. Výbor České společnosti pro ortopedii a traumatologii, což je volené shromáždění předních českých odborníků v tomto oboru na svém zasedání 10. 9. 2013 zaujal k této metodě stanovisko, že jde o neověřenou metodu, stejně jako před několika lety byla uváděná jako „zázračná“ metoda aplikace krevních destiček do kloubu, o které se dnes již nemluví. Někteří lékaři však uvedli, že museli řešit na svých klinikách infekce kloubů po aplikaci kmenových buněk z tuku, což je vždy stav poškozující kloub a snižující efekt další léčby včetně implantace endoprotézy kloubu.

 

Novinky

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.