Taping hlezenního kloubu

Kdy používáme?

Nejčastějším úrazem na dolní končetině je distorze kloubu hlezenního. Pokud není správně léčena, vede k chronické nestabilitě s opakovanými podvrtnutími. V této části chci ukázat 3 typy tapování vhodné jak k prevenci poškození, pro fixaci po podvrtnuti-natažení vazů, i k fixaci po hrubých distorzích -částečné přetržení vazů k doléčení po sejmutí sádrové fixace. 

 

a) hlezenní kloub - jednostranná fixace zevní strany pomocí pevných pásek

 

Kdy používáme? 

Tento způsob fixace je pro prevenci úrazů nejvhodnější. Brání vzniku distorze (podvrtnutí), neomezuje běh, ale mírně brání krajním polohám, při kterých často dochází k poškození přední či zadní části dolního konce kosti holenní (tibie) a tím vzniku bolestivých nárůstků (osteofytů). Tento způsob jsme odzkoušeli s juniorským týmem orientačních běžců na soustředění v extrémních terénech Norska, kde byly připomínky jen k tomu, že tapy praskaly při špatném doskoku, k podvrtnutím však nedocházelo. Dále si někteří závodníci stěžovali na odřeniny v oblasti Achillovy šlachy, kterým lze předejít použitím podkladů v těchto citlivých místech.

Technika fixace: Začátek pásky přilepíme u patní části chodidla, lepíme šikmo dozadu přes achilovku, přes opačnou část kotníku a nártu dolů na chodidlo. Pásku nalepíme až do jedné třetiny postranní části lýtkového svalu. Tímto způsobem pokračujeme další páskou s tím, že opět lepíme polovinu na předchozí pásku a polovinu na pokožku. Tímto způsobem lepíme asi 3 pásky, dle pevnosti materiálu. Dále přelepíme pásku na horní části nalepení a těsně nad kotníkem, tyto pásky vytvoří tzv. zámek proti odlepení tapu.

b) hlezenní kloub - oboustranná fixace při použití elastické a pevné pásky

Kdy používáme? 

Tato fixace je vhodná po podvrtnutích hlezna při chronické nestabilitě hlezna jako prevence dalších distorzí.  Více omezuje pohyby než fixace a), ale je při správném provedení pevnější.

Technika fixace: v jedné třetině lýtka nalepíme elastickou pásku a obtočíme základní otočkou. Táhneme přes vnější kotník, pod chodidlo a přes vnitřní kotník až k jedné třetině lýtka. Elastickou pásku roztrhneme až k vnitřnímu kotníku a oba konce obtočíme zrcadlově okolo končetiny. Tímto způsobem oblepíme pomocí elastické pásky i vnitřní kotník a stejným způsobem provedeme zpevnění vnitřního kotníku. Elastická páska je zajištěna ve třetině lýtka pevnou páskou.  

 

c) hlezenní kloub - oboustranná fixace

Kdy používáme? 

Tento typ tapu se používá k pevné fixaci hlezna, s minimální možností pohybů. Je vhodné při doléčení těžkých poškození vazů hlezna či některých typů zlomenin. Při běhu je možno jej použít jen omezeně.

Technika fixace: Po celou dobu tapování je nutné dodržovat pravý úhel v hlezenním kloubu. Pokud to pacient nezvládne sám, je možné toho dosáhnout pomocí uzdy či zapření. První otočka se vede na příčné klenbě a ve třetině lýtka. Další pásku vedeme od otočky na třetině lýtka pod patu a zpět po druhé straně kotníku na otočku na lýtku. Následuje páska od příčné klenby přes achilovku zpět na klenbu. Tímto způsobem pokračujeme v oblepování hlezenního kloubu střídavě tak dlouho, až dosáhneme kompletního zpevnění obou stran hlezna. Pásku přelepujeme jednou třetinou až polovinou na pásku předchozí a zbylou částí na pokožku. 

 

taping hlezna

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.