Artrodéza zápěstí

Artrodéza zápěstí je procedura, která za cenu ztráty pohybů zbavuje pacienta bolesti a je v některých případech jedinou možností jejího odstranění. Je zajímavé, že pacienti po zhojené artrodéze zápěstí zvládají běžné činnosti lépe než před operací. K artrodéze indikujeme pacienty, u kterých není možné provedení pohybu zachovávajících operací (proximální kaprektomie, denervace zápěstí,  mediokaprální či radioskafolunátní artrodéza), nebo pokud tyto výkony selžou.  Často je jediným řešením při ošetření těžkých deformit u pacientů s revmatoidní artritidou. Artrodéza se provádí při postavení v neutrálním postavení, které je pro obslužnost příznivější.


Pro dobrý výsledek je třeba vše před operací s pacientem prodiskutovat, případně vyzkoušet tak, že se mu zápěstí před operací fixuje dlahou nebo stavitelnou ortézou v různých postaveních a zjistí se optimální postavení pro funkci pacientovy ruky.  Dobrý výsledek také závisí na tom, zda jsou pohyblivé ostatní kloubu (loketní, distální radiokarpální), které částečně kompenzují ztrátu pohybů zápěstí.

Přístupem přes 4. extenzorový kompartment se pronikne ke skeletu karpu. Snesou se chrupavky z klobních ploch a dorzální kortika z kostí karpu i distálního radia.  Je třeba snést chrupavku i z kloubu mezi distálním kapitatem a bazí 3. metakarpu. Pokud nedojde ke zhojení tohoto kloubu, dochází k zvýšení mobility v CMC kloubu, vytržení dlahy a k sekundární bolestivosti.  K fixaci používáme AO dlahy určené k artrodéze zápěstí.  Před fixací dlahou se dorzální část  karpu  a štěrbiny mezi kostmi obloží kostními štěpy z lopaty kyčelní.  Po sutuře se přikládá fixace od metakarpofalangeálních kloubů po loketní kloub do zhojení artrodézy.

I při precizně provedené operaci může dojít k nezhojení kostí a rozvoji bolestivého pakloubu pakloubu, který je třeba následně operovat.

artrod.zapesti

obr. 1 Artrodéza zápěstí

Příbuzné články: 
 

Novinky

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.