Chirurgie ruky a zápěstí

Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Ošetření poškozeného skafolunátního vazu zápěstí závisí na odstupu od úrazu, neboť dochází v krátké době k resorpci poškozeného vazu, který následně není možné rekonstruovat a je třeba k řešení vzniklé nestability použít jiné metody. Viz ošetření chronické skafolunátní  nestability zápěstí.

Pokud je poškození diagnostikováno časně tj. do 4 týdnů od úrazu, je indikována u poškození typu I. (SL úhlel do 47°a SL distance 2 mm) a II. (SL úhlel do 55°a SL distance 3 mm) podle Geisslera repozice  skafoidea a lunata a transfixace K dráty 1,2 mm (jeden až dva skafolunátně a další skafokapitátně).

Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

V současné době jsou preferovány před LTq artrodézou, která je zatížena větším procentem komplikací, stabilizační operace pomocí šlachových štěpů. My preferujeme  stabilizaci naší originální metodou,  kdy přístupem přes pátý extenzorový kompartment pronikáme k LTq kloubu.
Z šlachy m. extensor carpi ulnaris (ECU) asi 3 cm proximálně od hlavičky ulny uvolňujeme  1/3 šlachy a aniž bychom poškodili šlachovou pochvu na hlavičce ulny, štěp protahujeme distálně do úrovně triquetrohammátního kloubu.

Ošetření chronické skafolunátní (SL) nestability operace podle Garcia-Eliase (modifikace operace dle Brunelli)

Pokud je doba od úrazu k operačnímu řešení delší než 4 týdny, většinou dochází k resorpci SL vazu a jeho reinzerce není možná. K ošetření je třeba použít takové metody, u které vaz nahradíme částí šlachy. Nejsou-li již rozvinuté artrotické změny preferujeme modifikovanou tenodézu  podle Brunelli , kterou popsal Garcia-Elias.

Při této operaci Bergerovým přístupem pronikáme k SL kloubu. Dále ze dvou drobných přístupů odebíráme štěp ze šlachy m. flexor carpi radialis (asi 1/3) distálně stopkovaný.

Ošetření akutní perilunátní luxace karpu

Perilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze kostí a težkému poškození funkce ruky.

Akutní repozice

Okamžitě po zjištění diagnózy je třeba provést repozici zápěstí, neboť se zabrání vzniku a případně rozvoji otoku, i pacientovi se uleví.  Důležitá je i dekomprese n. medianus, který bývá při úrazu utlačen.

Karpektomie proximální karpální řady (proximální kapektomie, proximal row carpectomy)

Proximální karpektomie je indikována u těžkých degenerativních poškození karpu po zlomeninách skafoidea (pakloubu skafoidea),  skafolunátních nestabilitách případně při nekróze lunata při m. Kienbock.  Podmínkou k provedení proximální karpektomie je zachování chrupavky ve fossa lunati (místo kde, lunatum artikuluje s distálním radiem- kosti vřetení), alespoň částečně zachování chrupavky na hlavičce kapitata a zachování  lig. radioscafocapitatum,  které patří mezi palmární kapsulární vazy stabilizujících distální řadu. Z těchto důvodů je vhodné před proximální karpektomií artroskopie zápěstí k ověření stavu.

Exstirpace skafoidea a mediokarpální (čtyřrohá) artrodéza

Indikací k tomuto operačnímu výkonu je těžké degenerativní poškození zápěstí po zlomeninách skafoidea (pakloubech) či změnách po neléčeném poškození skafolunátního vazu. Není ji možné provést u postižení zápěstí při m. Kienbock. Dále je plně indikována u stavů, kdy došlo k rozvoji artrózy v mediokarpálním kloubu. Podmínkou k úspěchu mediokarpální atrodézy je zachování chrupavky v raduolunátním kloubu.

Operaci provádíme z dorzálního přístupu, kdy se kožní řez vede od báze 3. metakarpu proximálně asi 2 cm kraniálně od Listerova  hrbolu přes 4. extenzorový kompartment. Kloubní pouzdro otevíráme  Bergerovám přístupem.

Artrodéza lunotriquetrálního (LTq) kloubu

U chronických poškození, která jsou diagnostikována častěji, bylo navrženo několik metod. Jednou z nich je artrodéza LTq kloubu. Přístupem přes pátý extenzorový kompartment pronikáme k LTq kloubu a resekujeme  kloubní plochy. Mezi resekované  plochy vkládáme štěp z lopaty kosti kyčelní k udržení výšky ulnární strany karpu a provedeme osteosyntézu Herbertovým šroubem.  Po zašití se přikládá vysoká fixace nad loket a nechává se až do zhojení artrodézy tak, aby byla možná flexe a extenze v loktu, ale neumožňovala rotace předloktí.

Artrodéza zápěstí

Artrodéza zápěstí je procedura, která za cenu ztráty pohybů zbavuje pacienta bolesti a je v některých případech jedinou možností jejího odstranění. Je zajímavé, že pacienti po zhojené artrodéze zápěstí zvládají běžné činnosti lépe než před operací. K artrodéze indikujeme pacienty, u kterých není možné provedení pohybu zachovávajících operací (proximální kaprektomie, denervace zápěstí,  mediokaprální či radioskafolunátní artrodéza), nebo pokud tyto výkony selžou.

Ošetření akutní transskafouperilunátní luxace

Transskafoperilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze proximálního pólu skafoidea a tím k těžkému poškození funkce ruky.

Akutní repozice

Okamžitě po zjištění diagnózy je třeba provést repozici zápěstí, neboť se zabrání vzniku a případně rozvoji otoku, i pacientovi se uleví.  Důležitá je i dekomprese n. medianus, který bývá při úrazu utlačen.   Jde o akutní stav a každé otálení zhoršuje možnosti repozice a zvyšuje riziko poškození struktur zápěstí.

Vliv kouření na hojení ran

Kouření jako civilizační jev má svá rizika i v ortopedii a traumatologii. Součástí vdechovaného kouře z cigaret jsou látky, které mají přímý i nepřímý vliv na hojení ran. 

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.