Cviky při bolestech krční páteře

Krční páteř patří k nejčastěji bolestivým oblastem. Vliv na to má právě jednotvárné sedavé zaměstnání v nevhodné poloze. Proto je vhodné uvolněním a protažením svalů páteře  prokládat denní stereotyp. Některé z cviků, které jsou vhodné k uvolnění krční páteře známe již ze školy, kde jsme je cvičili v rámci tělesné výchovy, jen jsem si neuvědomovali jejich význam.

Cviky provádíme v sedě na židli  s koleny od sebe na šíři ramen, kdy páteř máme vzpřímenou jak je popsáno výše. 

Prvním cvikem je předklon krční páteře, kdy se při výdechu snažíme dotknout bradou hrudní kosti. Následně s postupným nádechem stavíme hlavu do vzpřímeného postavení a při dalším výdechu hlavu zakláníme. Obr.1.

Obdobně cvičíme úklony hlavy na stranu, kdy s výdechem ukláníme hlavu k ramenu. Následně s postupným nádechem stavíme hlavu do vzpřímeného postavení a opět s výdechem ukláníme k ramenu druhému. Je třeba dbát na to, abychom při úklonech hlavu nepředkláněli či nerotovali. Obr. 2.

K intenzivnějšímu protažení využíváme další cvik, při kterém hlavu ukloníme obdobně jako u předchozího cviku a stejnostrannou rukou uchopíme hlavu v oblasti ucha. Pomalým tahem, kdy postupně cítíme napínání svalů oblasti krku, tlačíme hlavou proti ruce a naopak. Rameno na druhé straně než je hlava ukloněna tlačíme dolů. V této poloze postupně dýcháme a setrváme 8-10 s. Následně protáhneme druhou stranu.  Obr. 3.

Pro uvolnění krční páteře je možné použít cviku, kdy bradu „položíme“ na jedno rameno a bradou postupně kroužíme k druhému ramenu, setrváme asi 5 vteřin a opět kroužíme zpět a opět vydržíme 5 vteřin. Obr.4.

Pro protažení střední části svalů páteře je vhodný cvik- při vzpřímeném sedu se díváme vpřed. Bradu tlačíme vzad. Při výdechu předsuneme bradu co nejvíce vpřed a mezi stištěné zuby syčíme. Je třeba dbát na to, abychom se při cviku nepředkláněli.  Při cviku cítíme, jak se napínají na přední straně krku. Obr. 5.

Pro protažení svalů dolní krční páteře a šíje jsou vhodné cviky, kdy zvedáme ramena. V poloze v přímém sedu nejprve tlačíme jedno rameno co nejvýše Obr. 6.a,  kde vydržíme asi 5 vteřin a následně rameno tlačíme co možná nejníže Obr. 6.b. Následně cvičíme i druhé rameno.  Při cviku dáváme pozor, abychom drželi krk a hlavu vzpřímené a nenakláněli je.  Následně můžeme cvičit obě ramena současně, kdy obě ramena současně zvedáme a opět tlačíme dolů.  Obr. 7 a,b.  Na závěr uvolnění je vhodné kroužení ramenními klouby.  Nejprve cvičíme jedno rameno, následně druhé a na závěr oběma současně. Je třeba procvičovat v obou směrech tj. nejprve zepředu dozadu a následně naopak. Obr. 8

Ke komplexnímu posílení hlubokých stabilizátorů šíje byla doporučena celá řada cviků, proto bych chtěl doporučit jeden z nich. Cvičící leží na břiše, kdy horní končetiny včetně dlaní jsou opřeny o podložku, hlava je napřímená.  Lokty jsou opřeny vnitřní částí o podložku a při úvodu cviku cvičící tlačí lokty do podložky a zvedá hlavu vpřed v ose těla, jakoby s úmyslem pohybu vpřed. Obr. 9. Při tomto cviků cítíme, jak dochází k napínání svalů šíje. (Kolář str. 237-8)

krcni pater 1

obr.1a

 

krcni pater 1b

obr. 1b

 

krcni pater 1c

obr.1 c

 

krcni pater 2

obr. 2a

 

krcni pater 2b

obr. 2b

 

krcni pater 3a

obr. 3a

 

krcni pater 3b

obr. 3b

 

krcni pater 4

obr. 4

 

krcni pater 5a

obr.5a

 

krcni pater 5b

obr. 5b

 

krcni pater 6a

obr. 6a

 

krcni pater 6b

obr. 6b

 

krcni pater 7a

obr. 7a

 

krcni pater 7b

obr. 7b

 

krcni pater 8

obr. 8

 

krcni pater 9

obr. 9

 


 


 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.