Exstirpace skafoidea a mediokarpální (čtyřrohá) artrodéza

Indikací k tomuto operačnímu výkonu je těžké degenerativní poškození zápěstí po zlomeninách skafoidea (pakloubech) či změnách po neléčeném poškození skafolunátního vazu. Není ji možné provést u postižení zápěstí při m. Kienbock. Dále je plně indikována u stavů, kdy došlo k rozvoji artrózy v mediokarpálním kloubu. Podmínkou k úspěchu mediokarpální atrodézy je zachování chrupavky v raduolunátním kloubu.

Operaci provádíme z dorzálního přístupu, kdy se kožní řez vede od báze 3. metakarpu proximálně asi 2 cm kraniálně od Listerova  hrbolu přes 4. extenzorový kompartment. Kloubní pouzdro otevíráme  Bergerovám přístupem. Po ozřejmění dorzálních struktur  exstirpujeme skafoid buď celý, nebo, není-li přítomna artróza STT kloubu, je možné zachovat distální třetinu skafoidea s vazy jako stabilizátor a oporu oblasti palce. V tom případě se provede osteotomie v distální části skafoidea tak, aby po resekci nedocházelo ke kontaktu mezi zbytkem kosti člunkové a procesus styloideus radii.  Ke snažší  exstirpaci skafoidea je dobré do něj zavrtat Schanzův šroub jako joystick, který umožní jednodušší manipulaci s kostí. Pomocí malých Lierových kleští sneseme chrupavku z kloubních ploch hlavičky kapitata  a distální části lunata a dále z proximální části hammata a distální kloubní plocha triquetra. Do vzniklých prostorů vkládáme kostní štěpy z lopaty kosti kyčelní nebo z distálního radia. Kosti z exstirpovaného skafoidea většinou není možné použít, pro jejich špatnou kvalitu. Lunokaitátní kloubu fixujeme 2 K dráty a triquetrohammatní kloubu také 2 K dráty. Vždy je třeba provést fixací repozici dorziflektovaného lunata. Pokud se repozice neprovede, dojde k omezení dorziflexe zápěstí po zhojení.

Při této metodě se neřeší zhojení lunotriquetrálního a kapitohammatátního kloubu. Pokud chceme klasickou čtyřrohou artrodézu je třeba i v těchto kloubech snést chrupavky a vyplnit štěpy kostními.  Fixace je možná buď K dráty, nebo speciálními dlahami.  Horní končetina se fixuje na 6 týdnů ve vysoké sádrové nebo plastové fixaci a následně se do zhojení artrodézy ponechává krátká fixace.  Nevýhodou této metody je možnost vzniku pakloubu v oblasti artrodézy s nutností další operace.  

 

Exstirpace skafoidea       Exstirpace skafoidea 2

obr. 1 Extirpace skafoidea a mediokarpální          obr. 2 Extirpace skafoidea a mediokarpální 

artrodéza, poop.snímek, fixace dráty                       artrodéza, po zhojení a odstranění drátů

 

excirpace skafolidea

obr.3 fixace speciální dlahou

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.