Nebezpečné pády při jízdě na kolečkových bruslích

Krásné počasí „vyhnalo“ z domů ty, kteří propadli jízdě na kolečkových bruslích.  V ambulancích úrazové chirurgie se rázem změnilo spektrum poranění. Pád při bruslení může způsobit poranění hlavy, kolen a zápěstí.

Při poranění hlavy může dojít ke vzniku otřesu mozku, který se projeví ztrátou paměti na dobu při vzniku úrazu, zvracením či bolestmi hlavy. Tento stav se většinou upraví spontánně a nezanechává následky. V horších případech může dojít k zlomenině kostí lebky. Nejtěžší poranění nastávají krvácením do oblasti mozku, což je stav akutně ohrožující život pacienta. Krvácení utlačuje mozek, což vede, pokud není urgentně operačně ošetřeno,  k jeho nevrtanému poškození. Projevuje se výraznými bolesti hlavy, zvracení a postupným upadáváním postiženého do bezvědomí. Aby k úrazům hlavy nedocházelo, je nutné stejně jako při jízdě na kole používat ochranou přilbu.

Při pádech na kolenní klouby jsou důsledkem úrazů nejčastěji odřeniny kolen, které, pokud jsou správně ošetřeny, nezanechávají kromě jizev trvalých následků. Cílem ošetření je odstranění cizích částic,  jako je písek či škvára a přikrytí rány sterilním krytím. Pokud se zanechají nečistoty, může dojít k infektu (hnisání), případně mohou částečky zarůst a způsobit tetováž kůže (silniční lišej). V horších případech pádem na čéšku může dojít k jejímu zlomení. Zlomeniny je třeba takřka ve všech případech operovat, aby nedošlo k omezení pohybů kolene. Prevencí poranění kolenního kloubu jsou chrániče, které mohou zabránit poškození kloubů.

Velmi častými poraněními při jízdě na kolečkových bruslích jsou poranění zápěstí. U starších pacientů dochází ke zlomeninám dolního konce kosti vřetenní (distálního radia). Pokud je zlomenina dislokována a nedaří se udržet správné postavení, je nutné je operovat.  U mladších pacientů dochází často ke zlomeninám kosti člunkové (skafoidea) nebo poranění vazů zápěstí. Záludností těchto poranění je, že nemusí být patrná na RTG snímcích a projeví se až s odstupem. Pokud nejsou správně a včas léčená, vedou k rychlému rozvoji degenerativních změn (artrózy) zápěstí, což je  velmi těžko řešitelný stav.  Prevencí je opět použití ochranných chráničů zápěstí, které přenášejí v případě pádu sílu na celé předloktí a brání poranění zápěstí.

Nejtěžší úrazy při sportování na kolečkových bruslích jsou poražení autem či jiným dopravním prostředkem, kdy vysokou energií dochází k poranění vnitřních struktur, což  často ohrožuje život poraněného. Proto by mělo být samozřejmostí sportování na vyhrazených komunikacích, kde je minimální provoz a i přitom být velmi obezřetný  bruslař. To samé platí pro řidiče v místech, kde se pohybují bruslaři. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl o cyklistů, kteří na silnici zabírají prostor šíře jejich ramen, u bruslařů je to šíře jejich rozepjatých paží. Na to je třeba brát zřetel při předjíždění.  

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.