Ošetření akutní perilunátní luxace karpu

Perilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze kostí a težkému poškození funkce ruky.

Akutní repozice

Okamžitě po zjištění diagnózy je třeba provést repozici zápěstí, neboť se zabrání vzniku a případně rozvoji otoku, i pacientovi se uleví.  Důležitá je i dekomprese n. medianus, který bývá při úrazu utlačen. Jde o akutní stav a každé otálení zhoršuje možnosti repozice i zvyšuje riziko poškození struktur zápěstí. K tomu se dobře hodí trakční věž, používaná k artroskopii zápěstí. Postiženou paži pacienta, který je v celkové anestezii či pomocí anestezie lokální, zavěsíme do věže a postupně přidáváme závaží. Někdy je třeba 8 –10 kg, pokud je zápěstí oteklé. Distrakci kontrolujeme na RTG zesilovaži, který otočíme na horizontální směr paprsků. V tomto čase, je vhodné potlačit netrpělivost a několik minut vyčkat, neboť se repozice lépe provádí.  Při dostatečné distrakci reponujeme tlakem na kostí karpu a lunatum zápěstí do příznivého postaveni. Můžeme povolit trakci a sledujeme stabilitu na RTG zesilovači.  Přikládáme sádrovou fixace.

Definitivní ošetření perilunátníé luxace karpu

Definitivní ošetření perilunátních luxací karpu, by měli provádět lékaři se zkušeností s takovými poraněními. Pouhá repozice a fixace sádrovou dlahou nevede k obnovení kruhu karpálních kostí a navíc kapsulární vazy, které jsou přetrhány se často interponují mezi kosti a nemohou srůst, aby došlo k stabilizaci mezi jednotlivými řadami kostí karpu. Proto je nutné operační řešení. K tomu přistupujeme až po opadnutí otoku ze zápěstí. Nejprve palmárním přístupem po vypreparování n. mediamus a odsunutí šlach flexorů pronikáme k palmárním  kapsulárním vazům a uvolňujeme je z kloubní štěrbiny. Následně dorzálně Bergerovým přístupem pronikáme ke kostem proximální řady. Reponujeme lunatum, a protože je nestabilní fixujeme jej k radiu v anatomickém postavení jedním K drátem. K němu reponujeme skafoideum a fixujeme jej 2 K dráty (1,2 mm) přes skafolunátní (SL) kloub a skafokapitátníně jedním drátem (1,2-1,4 mm). Po stabilizaci radiální strany stejně reponujeme triquetrum a transfixujeme lunotriquetrální  (LTq) kloub 2 K dráty (1,2 mm). SL a LTq vaz se snažíme suturovat, a pokud jde o avulzi fixujeme ke kosti Mitek kotvičkou. Pokud je proximální řada stabilní můžeme odstranit K drát fixující lunatum k radiu. Provedeme výplach  suturu dorzální rány. Palmárně provedeme suturu kapsulárních vazů, která po dobré repozici kostí karpu celkem snadná. Někdy při avulzi je nutné použít Mitek kotviček.  Zápěstí fixujeme 8 týdnů ve vysoké sádře nad loket bránící pronaci a supinaci předloktí. Po této době extrahujeme K dráty a počínáme s rehabilitací. 

 

 

per.luxace 1 per.luxace 2

obr. 1 Perilunátní luxace karpu                                                       obr. 2 perulunátní luxace karpu

 per.luxace 3      per.luxace 4

obr. 3 po ošetření                                                       obr. 4 po ošetření

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.