Ošetření akutní transskafouperilunátní luxace

Transskafoperilunátní luxace je těžké poškození kostí karpu, které při nesprávném ošetření může vést k nekróze proximálního pólu skafoidea a tím k těžkému poškození funkce ruky.

Akutní repozice

Okamžitě po zjištění diagnózy je třeba provést repozici zápěstí, neboť se zabrání vzniku a případně rozvoji otoku, i pacientovi se uleví.  Důležitá je i dekomprese n. medianus, který bývá při úrazu utlačen.   Jde o akutní stav a každé otálení zhoršuje možnosti repozice a zvyšuje riziko poškození struktur zápěstí. K tomu se používá trakční věž, používaná k artroskopii zápěstí. Postiženou paži pacienta, který je v celkové anestezii či pomocí anestezie lokální, zavěsíme do věže a postupně přidáváme závaží. Někdy je třeba 8 –10 kg, pokud je zápěstí oteklé. Distrakci kontrolujeme na RTG zesilovači, který otočíme na horizontální směr paprsků. V tomto čase, je vhodné potlačit netrpělivost a několik minut vyčkat, neboť se repozice lépe provádí.  Při dostatečné distrakci reponujeme tlakem na kostí karpu a lunatum zápěstí do příznivého postaveni. Můžeme povolit trakci a sledujeme stabilitu na RTG zesilovači.  Přikládáme sádrovou fixaci.

Definitivní ošetření transskafoperilunátníé luxace karpu

Definitivní ošetření transskafoperilunátních luxací karpu by měli provádět lékaři se zkušeností s takovými poraněními. Pouhá repozice a fixace sádrovou dlahou nevede k obnovení kruhu karpálních kostí a navíc kapsulární vazy, které jsou přetrhány se často interponují mezi kosti a nemohou srůst, aby došlo k stabilizaci mezi jednotlivými řadami kostí karpu. Proto je nutné operační řešení. K tomu přistupujeme až po opadnutí otoku ze zápěstí.  Dorzálním Bergerovým přístupem pronikáme ke kostem proximální řady. Reponujeme lunatum, s fragmentem skafoidea.  Pokud jde o zlomeninu proximálního pólu či střední třetiny (což jsou nejčastější případy), provedene osteosyntézu Herbertovým šroubem z dorzálního přístupu antegrádně.   Po stabilizaci radiální strany reponujeme triquetrum a transfixujeme lunotriquetrální  (LTq) kloub 2 K dráty (1,2 mm) a  LTq vaz se snažíme suturovat, a pokud jde o avulzi fixujeme ke kosti Mitek kotvičkou. Palmárně provedeme suturu kapsulárních vazů, která je po dobré repozici kostí karpu celkem snadná. Někdy při avulzi je nutné použít Mitek kotviček.  Zápěstí fixujeme 8 týdnů ve vysoké sádře nad loket bránící pronaci a supinaci předloktí. Po této době extrahujeme K dráty a začínáme s rehabilitací. 

transsk.

obr.1 Transskafoperilunátní luxace kloubu

 

transs 2

obr. 2 Transskafoperilunátní luxace kloubu

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.