Ošetření chronické skafolunátní (SL) nestability operace podle Garcia-Eliase (modifikace operace dle Brunelli)

Pokud je doba od úrazu k operačnímu řešení delší než 4 týdny, většinou dochází k resorpci SL vazu a jeho reinzerce není možná. K ošetření je třeba použít takové metody, u které vaz nahradíme částí šlachy. Nejsou-li již rozvinuté artrotické změny preferujeme modifikovanou tenodézu  podle Brunelli , kterou popsal Garcia-Elias.

Při této operaci Bergerovým přístupem pronikáme k SL kloubu. Dále ze dvou drobných přístupů odebíráme štěp ze šlachy m. flexor carpi radialis (asi 1/3) distálně stopkovaný. Z distálního palmárního přístupu pronikáme k distálnímu pólu skafoidea, kde vrtáme kanál vrtákem 3,2 mm dorzálně. Dorzální vyústění kanálu musí být v místě úponu SL nazu na dorzální straně skafoidea. Tímto kanálem protahujeme šlachu dorzálně. V této fázi pomocí K drátů zavrtaných do skafoidea  a lunata zreponujeme obě kosti a transfixujeme dvěma K dráty (1,2-1,4 mm), kdy jeden vrtáme skafolunátně a druhá skafokapitátně. Ve stejné výši, kde na dorzální straně  skafoidea frézou vyhloubíme na lunatu příčně žlábek asi 6 mm dlouhý a 4 mm hluboký. Do jeho ulnární části zavrtáme kotvičku se dvěma stehy. Do žlábku vložíme šlachový štěp a fixujeme jej v něm pomocí kotvičky. Dále šlachový štěp  podvlékáme pod lig. radiotriquetrale a zpět přišijeme do žlábku pomocí stehů z Mitek kotvičky. Po zašití přikládáme sádrovou dlahu s fixací palce na 6 týdnů, poté dráty odstraňujeme a zahajujeme rehabilitaci. 

odber stepu

obr.1 Odběr štěpu z FCR

 

vrtani kanalu

obr.2 Vrtání kanálu do skafoidea kanulovaným vrtákem

 

fixace stepu

obr.3 Foxace štěpu do lunata a podvlečení pod lig. radiotriquuetralae

 

stav po plastice

obr. 4 Definitivní stav po plastice

 


 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.