Radioskafolunátní artrodéza

Radioskafolunátní artrodéza, je metoda, která má své uplatnění u stavů po patně zhojených zlomeninách distálního radia, kdy je porušena kongruence kloubních ploch distálního radia, které jsou nerekonstruovatelné, nebo došlo k rozvoji artrózy. Podmínkou provedení radioskafolunátní artrodézy je nepoškozený mediokarpální kloub, kdy není poškozen skafolunátní vaz, nebo se dá rekonstruovat. Pro správnou funkci mediokarpálního kloubu je nudná kongruence proximální řady v právě v tomto kloubu a nepoškozenost hlavičky kapitata. Provádíme ji z dorzálního přístupu přes čtvrtý extenzorový kompertment, kdy sneseme malými Lierovými klešti chrupavku z distálního radia, skafoidea a lunata. Lunatum a skafoideum je třeba fixovat k radiu K dráty tak, aby byla zachována kongruence v mediokarpálním kloubu. Postavení můžeme zajistit dlahou nebo paměťovými skobkami. Prostor mezi kostmi vyplníme kostními štěpy z lopaty kosti kyčelní. Následně je třeba opatrně resekovat distální třetinu skafoidea, aby se uvolnil pohyb v mediokarpálním kloubu. Obdobně je možné provést artrtodézu z předního přístupu, zvláště, pokud je třeba odstranit dlahu z distálního radia. Po zašití přikládáme dlahu na předloktí do zahojení artrodézy minimálně na 6-8 týdnů, kdy následuje řízená rehabilitace.  Možnou komplikací tohoto výkonu je, že nedojde ke zhojení artrodézy a je třeba  operovat znovu.  Po zhojení zůstává pacientovi asi 60 procent původního rozsahu pohybů, které by měly být nebolestivé.   

 

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.