Rekonstrukce nestability karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky metodou dle Littler-Eatona

Operace dle Littler-Eatona je indikována u pacientů či častěji pacientek s nestabilitou CMC kloubu palce. Jejich příčinou je buď poúrazový stav, kdy dojde k poškození vazů palce, nebo vrozená hypermobilita kloubů a po přetěžování se nestabilita rozvíjí.  Pro tento stav je „záludné“, že pacienti udávají bolesti CMC kloubu palce a na RTG nejsou žádné známky poškození. Diagnóza se stanovuje z klinického vyšetření. Kontraindikací k operaci jsou artrotické změny na CMC kloubu.

Z incize podél radiální strany metakarpu zakřivené ulnárně na distální zápěstí, si ozřejmíme šlachu flexoru carpi radialis (FCR) v oblasti hrbolu skafoidea. Identifikujeme si dále kožní větvičky n. radialis,  a. radialis a palmární větev n. medianus. Extraperiostálně uvolníme svaly tenaru od metakarpu a volární strany trapezia. V hloubce vidíme šlachovou pochvu ECR. 
Je třeba si uvědomit, že tento kanál je oddělen od karpálního kanálu a probíhá v něm společně s FCR i šlacha FPL. Z pomocného nářezu na asi 6-8 cm proximálně od zápěstní rýhy najdeme šlachu FCR a uvolním z ní asi 1/3. Pomocí „protahováků“ protáhneme podkožně šlachový štěp až k místu úponu na 2. Metakarpu (MC). Do baze 1. MC asi 1 cm distálně od kloubní štěrbiny vrtáme kanál 3,2 mm, kterým protahujeme šlachový štěp, podvlékáme pod šlachu abductor pollicis brevis a stehem ji fixujeme zpět ke šlaše FCR.  Na sále přikládáme sádrovou fixaci na palec na dobu 6 týdnů.  Vždy dbáme na to, aby byl umožněn pohyb posledního článku palce. Po odstranění stehů můžeme přiložit fixaci umožňující pohyb distálního článku palce i zápěstí, což výrazně zkvalitňuje funkci ruky po operaci i zrychluje následnou rehabilitaci. Po sejmutí fixace následuje rehabilitace. Výhodou této operace je obnovení úchopu palce, kdy může pacient opět pevně uchopit předměty palce ruky. Z komplikací může být přechodná hypestezie v oblasti tenaru, která se většinou upraví.

 littler eaton

obr. 1 Littler Eaton - operační přístup

 

uvolnění šlachového pouzdra

obr. 2 Uvolnění a převlékání šlachového štěpu z FCR

 

littler eaton

obr. 3 Provlečení šlachového štěpu kanálem v bázi 1. MC

 

definitivnu stav po plastice

obr. 4 Definitivní stav po plastice

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.