Terapie akutního poranění lunotriquetrálního vazu (LTq)

Diagnostika poškození lunotriquetrálního vazu je v aktním stadiu velmi složitým problémem, neboť na stabilizaci tohoto kloubu se podílí nejen samotný LTq vaz, ale i dorzální kapsulární vazy. Klasická VISI deformita se projeví jen při poškození obou struktur. Pokud je poškozen jen LTq vaz, je nestabilita dynamická a na RTG snímcích není patrná.   

Možnost ošetření  je závislé na odstupu od úrazu. Pokud je poškození diagnostikováno časně tj. do 4 týdnů od úrazu,  je možná rekonstrukce přetržených vazů.  Pokud je poškození starší, jsou vazy resorbovány a je nutné k jejich rekonstrukci požít šlachového štěpu.  K ošetření využíváme přístup přes pátý extenzorový kompartment, kde si ozřejmíme poškozený vaz. Lunatum a triquetrum si zreponujeme a transfxujeme dvěma K dráty (1,2 mm). Velmi často je vaz avulně odtržen z kosti, proto  reinzerci provádíme pomocí kotvičky Mitek. Jsou-li poškozeny dorzální  kapsulární vazy je třeba je suturovat, nebo reinzerovat na triquetrum odkud jsou většinou odtrženy. Po sutuře přikládáme sádrovou fixaci nad loket, aby umožňovala flexi-extenzi v lokti ale bránila pronačně supinačnímu pohybu.  Fixaci ponecháváme 8 týdnů a následně odstraňujeme K dráty a zahajujeme rehabilitaci. 

 

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.