Vadné implantáty kyčelních kloubů

V současné době ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva, o „vadných“ implantátech kyčelních kloubů. Protože se množí dotazy pacientů, chtěl bych uvést několik informací. Jedná se o náhradu kyčelního kloubu typu kloubu ASR a acetabulárního systému ARS XL dodávaného společností DePuy, někdy označované jako resurfacing.

Tyto náhrady byly konstruovány tak, že při operaci se snesla jen povrchová část hlavice kosti stehenní a jamky acetabula, které byly nahrazeny povrch kryjící kovovou náhradou. Na rozdíl od klasických endoprotéz se neprováděla resekce (uříznutí) celého krčku kosti stehenní a  jamka se zafrézovávala do acetabula jen minimálně. Protože se při operacích s použitím náhrady typu ASR šetřila kost a i klinické studie prokazovali dobré výsledky, předpokládalo se, v případě selhání takovéto náhrady, bude možno následně po jejím odstranění použít klasickou endoprotézu kyčelního kloubu. Ač jsou jednotlivé implantáty před voperováním pacientovi dlouhodobě testovány, teprve  při  samotné zátěži v lidském těle, kdy se projeví i další faktory,  můžeme hodnotit kvalitu endoprotéz.

Na tomto základě je současné době ve většině států Evropy včetně České republiky standardem, že existují tzv. národní registry kloubních náhrad, kde se sleduje „životnost“ jednotlivých typů endoprotéz, aby bylo možné včas reagovat na nutnost reoperovat uvolněné endoprotézy. Právě zjištění Národního kloubního registru Spojeného království Velké Britanie, kde bylo uvedených náhrad voperováno nejvíce a byly používány nejdéle, se ukázalo, že  náhrady kyčelního kloubu typu kloubu ASR a acetabulárního systému ARS XL vykazují zvýšené uvolňování komponent ( ASR ve výši přibližně 12 % a u acetabulárního systému ARS XL ve výši přibližně 13 % za pět let od operace), což neodpovídalo dříve zjištěným údajům, a je horší něž u standardních endoprotéz kyčelního kloubu.

Při vyšetřování pacientů s uvolněnými náhradami, byla u některých zjištěna zvýšená hladina iontů kobaltu a chrómu, které se při tření kloubních ploch uvolňují do organismu. Na základě uvedených zjištění se společnost Depuy rozhodla stáhnout implantáty ASR a ARS XL z trhu a pacientům, u kterých došlo k uvolnění tohoto typu endoprotézy, společnost trvá na vypořádání přiměřených a opodstatněných nákladů spojených s následnou léčbou. Společnost DePuy je připravena uhradit i náklady spojené s provedením revizní operace (reoperace) ASR implantátů.

 

Co z výše uvedeného vyplývá pro pacienty. V současné době Všeobecná zdravotní pojišťovna oslovila pacienty, kteří mají implantován tento typ endoprotézy, aby se kontaktovali s pracovištěm, kde byli operováni. Na těchto pracovištích jim bude provedeno RTG vyšetření kyčelního kloubu a odebrány vzorky krve, které budou odeslány k vyšetření do specializované laboratoře k prokázání či vyloučení zvýšených hladin kobaltu a chrómu v krvi. Pokud bude mít vyšetřující lékař nějaké nejasnosti  bude indikovat ultrazvukové vyšetření či vyšetření magnetickou rezonancí, kde mohou být patrné časnější změny.  Bude-li zjištěno uvolnění endoprotézy či zjištěno zvýšení hladiny kovů v krvi, bude pacient indikován k dalšímu vyšetření, případně mu bude  selhávající náhrada odstraněna a nahrazena standardním typem endoprotézy kyčelního kloubu. Neznamená to tedy, že u všech pacientů je nutná výměna, pokud nemají obtíže, endoprotéza je dobře vhojena a nejsou zvýšené hladiny kovů v krvi. U těchto pacientů je však třeba je pravidelně sledovat a v případě obtíží včas operovat. Pokud by měl pacient obavy, že mu může endoprotéza způsobit ujmu na zdraví, ač nedělá obtíže, i v takovémto případě je možné provést replantaci (výměnu).

Věřím, že toto vysvětlení pomůže pacientům se v této problematice zorientovat, neboť z kusých zpráv v mediích je i pro některé odborníky problém utřídit si informace.

 

 Pomoc a odpovědi na své dotazy ohledně ASR získají pacienti na bezplatném čísle 800 444 400.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.