Ortopedie

Kalcifikace manžety rotátorů (calcar calcarei)

Kalcifikací manžety rotátorů rozumíme postižení ramenního kloubu, při kterém dochází k ukládání solí vápníku (kalciumhydroxyapatitu) do manžety rotátorů. Někdy se uvádí, že vypadají jako zubní pasta.

Příčina vzniku nebyla prokázána. Uvažuje se o stavech po poškození manžety rotátorů, ale podle některých teorií může jít o metabolické onemocnění, kdy dochází k ukládání solí vápníku do manžety. Pro tuto teorii by svědčilo i to, že se nález vyskytuje často oboustranně.

Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

V současné době jsou preferovány před LTq artrodézou, která je zatížena větším procentem komplikací, stabilizační operace pomocí šlachových štěpů. My preferujeme  stabilizaci naší originální metodou,  kdy přístupem přes pátý extenzorový kompartment pronikáme k LTq kloubu.
Z šlachy m. extensor carpi ulnaris (ECU) asi 3 cm proximálně od hlavičky ulny uvolňujeme  1/3 šlachy a aniž bychom poškodili šlachovou pochvu na hlavičce ulny, štěp protahujeme distálně do úrovně triquetrohammátního kloubu.

Endoprotéza kolenního kloubu "na míru" pacienta

Velký vliv na životnost totální endoprotézy kolenního kloubu má její přesné usazení do kostí tak, aby tam dobře držela...
Stejně jako u jiných mechanických dílů, se kterými se v životě setkáváme například u auta, dochází při přetěžování či nevhodné zátěži k jejímu opotřebování.
Při implantaci endoprotézy je třeba kosti opracovat dle standardizované šablony, která je vždy kompromisem mezi stavem kosti pacienta a velikostmi vyráběných komponent endoprotézy.

V současné době se na trhu objevuje endoprotéza tzv. na míru pacienta.

Vadné implantáty kyčelních kloubů

V současné době ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva, o „vadných“ implantátech kyčelních kloubů. Protože se množí dotazy pacientů, chtěl bych uvést několik informací. Jedná se o náhradu kyčelního kloubu typu kloubu ASR a acetabulárního systému ARS XL dodávaného společností DePuy, někdy označované jako resurfacing.

Tyto náhrady byly konstruovány tak, že při operaci se snesla jen povrchová část hlavice kosti stehenní a jamky acetabula, které byly nahrazeny povrch kryjící kovovou náhradou.

Vliv kouření na hojení ran

Kouření jako civilizační jev má svá rizika i v ortopedii a traumatologii. Součástí vdechovaného kouře z cigaret jsou látky, které mají přímý i nepřímý vliv na hojení ran. 
Vliv těchto látek můžeme rozdělit na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým kouřením dochází k poškození cév, což se projeví rozvojem aterosklerózy, kdy na stěně cévy dochází k rozvoji aterosklerotických plátů. Tímto mechanismem dochází k zúžení stěny cévní a zhoršení prokrvení končetin.

Vliv kouření na hojení ran

Kouření jako civilizační jev má svá rizika i v ortopedii a traumatologii. Součástí vdechovaného kouře z cigaret jsou látky, které mají přímý i nepřímý vliv na hojení ran. 

Nestability hlezenního kloubu (podvrtnutí kotníku)

Poškození vazů hlezenního kloubu (lidově podvrtnutí kotníku) patří mezi nejčastější úrazy. Pokud není poranění vazů správně léčeno, často dochází k opakovaným úrazům, kdy pacient má pocity podklesávání i při chůzi po nerovném terénu a nemůže se na nohu spolehnout. Příčina je v tom, že při primárním úrazu dochází k přetržení vazů většinou zevní strany hlezna ( ligamentum fibulotalare anterior případně ligamentum fibulokalkaneare).

Nestabilita ramenního kloubu (stabilizace ramene)

Ramenní kloub je nejpohyblivější kloubem lidského těla, což nám umožňuje pohyby, které jiní živočichové nejsou schopni provádět. Hlavice kosti pažní je kulovitého tvaru, čímž je možné provádět pohyby všemi směry. Jamka ramenního kloubu (lopatky) je  malá a  velmi mělká.

Nestabilita kolene, plastika zkřížených vazů

Nestabilita kolenního kloubu je důsledkem úrazového poškození vazů kolene. Pro jeho stabilitu má zásadní význam přední a zadní zkřížený vaz. Jde o struktury probíhající uvnitř kolena a jak již název říká zkříženě z interkondylické eminence (výběžek kosti holenní-tibie) do interkondylického prostoru kosti stehenní.

Pozor na vadné implantáty kyčelních kloubů

V současné době ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva, o „vadných“ implantátech kyčelních kloubů. Protože se množí dotazy pacientů, chtěl bych uvést několik informací. Jedná se o náhradu kyčelního kloubu typu kloubu ASR a acetabulárního systému ARS XL dodávaného společností DePuy, někdy označované jako resurfacing.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.