Zlomeniny diafýz kostí bérce (fraktura cruris)

Zlomeniny střední části bérce vznikají buď nepřímým mechanismem, například při pádu na lyžích, kdy vznikají spirální nebo šikmé zlomeniny a dochází k minimálnímu poškození měkkých tkání. Jsou někdy označována jako low energy injuries. Druhou skupinou jsou zlomeniny, které jsou v současné době častější a vznikají přímým mechanismem, kdy dojde k nárazu například nárazníku auta do bérce. Při těchto úrazech dochází často k otevřeným zlomeninám s výrazným poškozením měkkých tkání. V tomto případě mluvíme o high energy injuries.  U zlomenin bérce je důležité zhodnocení stavu měkkých tkání a stupeň poškození kůže. Zlomeniny bérce dělíme podle toho na dislokace a stupně komminuce (roztříštění).

Diagnostika

Při diagnostice zlomenin bérce, je důležité zhodnocení mechanismu úrazu. Při zlomeninách nepřímých, kde nepůsobí velká síla, může být při primárním ošetření patrná deformita bérce, otok měkkých tkání, hematom, měkké tkáně a kůže jsou poškozeny minimálně. U úrazů přímých dochází k výraznému zhmoždění měkkých tkání (svalů), proto potencionálně hrozí rozvoj kompartment syndromu (odumření svalů), a kožní kryt v místě nárazů může být výrazně poškozen, hrozí jeho odumření. V případě dopravních či zemědělských úrazů bývá výrazné znečištění otevřené rány.

Terapie

Většina zlomenin bérce je indikována k operačnímu řešení.  Zvolená metoda závisí na stavu měkkých tkání. U zavřených zlomenin je dominantní metodou ošetření  intramedulární hřeb UTN. U otevřených zlomenin, kde je riziko rozvoje infektu, je primárním ošetřením stabilizace zlomeniny zevním fixatérem a po zhojení měkkých tkání, pokud se to zdaří do 14 dnů, je možné fixovat hřebem. U otevřených zlomenin je samozřejmé, již při primárním ošetření na ambulanci, odebrat kultivace z ran a následně nasadit antibiotika nitrožilně. Zlomeniny bérce mají velké riziko komplikací jako je vznik kompertment syndromu, pakloubu či poúrazové deformity osy, která vede k rozvoji artrotických změn v okolních kloubech. U otevřené zlomeniny může dojít ke komplikaci rozvojem akutní a následně chronické osteomyelitidy.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.