Zlomeniny horního konce kosti stehenní (proximálního femuru)

Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou skupinou, která je v laickém podání nazývána jako zlomeniny krčku kosti stehenní. Jde však o složitější problematiku. Tyto zlomeniny můžeme dělit na:

  1. zlomeniny hlavice kosti stehenní
  2. zlomeniny krčku kosti stehenní
  3. zlomeniny trochanterického masivu (pertrochanterické zlomeniny), což jsou zlomeniny kostní mazy v oblasti mezi krčkem a tělem kosti stehenní.

zlomenina hor. kon. kos. steh. 1

U mladých jedinců je nutná ke zlomenině poměrně velká síla, jako je autonehoda, při pádech z výše, či při sportovních úrazech. U starších pacientů dochází k odvápnění kostí (osteoporóze), není třeba velké síly ke zlomenině. Právě zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou typickými zlomeniny při tomto postižení (osteoporóze). U starších jedinců může dojít ke zlomenině při extrémní osteoporóze i bez úrazu a pak mluvíme o patologických zlomeninách.

Příznaky: Typickým příznakem jsou bolesti v oblasti kyčelního kloubu, omezení pohybů v kyčelním kloubu a jejich výrazná bolestivost. Celá dolní končetina bývá zkrácená a zevně vytočená. Poraněný se na končetinu nemůže postavit.

Terapie: Při lékařském vyšetření je nutné zhodnotit na RTG snímcích typ zlomeniny a poté rozhodnout o typu operace. Zlomeniny horního konce kosti stehenní určeny k operačnímu řešení, což umožní operovaného v krátké době postavit a začít s mobilizací o berlích. U zlomenin hlavice a krčku je indikováno u mladých jedinců cca do 60 let sešroubování pomocí speciálních šroubů. U pacientů mezi 60 a 80 lety je lépe ošetřit zlomeninu náhradou kloubu totální endoprotézou (hlavice i jamka) a u pacientů nad 80 let cervikokapitální endoprotézou (náhrada jen hlavice). Věkové hranice nejsou striktně dané a závisí i na typu zlomeniny přidružených onemocnění a dalších faktorech. U petrochanterických zlomenin se k ošetření používá buď speciálních šroubů (DHS) nebo hřebů (PFN A).

Po operaci je třeba, dle typu, zlomeninu dlouhodobě odlehčovat přibližně po dobu 3 měsíců. Doba odlehčení je závislá na známkách hojení patrných při pravidelných rentgenových kontrolách. Výhodou ošetření cervikokapiální endoprotézou je možnost okamžitého zatěžování, což je u starých, mnohdy velmi nemocných pacientů, velkou výhodou. Dříve používané konzervativní řešení (bez operace), kdy se pacienti položili s extenzí (závažím) na dobu do zhojení do postele, což byla doba cca 3 měsíců, se nyní nepoužívá. Pokud starého člověka necháme ležet takto dlouhou dobu, je obrovské riziko proleženin, zápalu plic či jiných komplikací, které pacienta ohrožují více než samotná operace.

zlom. kos. steh. 2

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.