Zlomeniny proximálního bérce (fractura cruris proximalis, fractura plato tibie)

Zlomeniny proximální bérce jsou dominantně poškozením tibie (kosti holenní) a vznikají pádem na dolní končetinu v její ose. O tom, která část bude postižena více, rozhoduje postavení bérce při úrazu. K jejímu poškození dochází často při pádech z výše, autonehodách či při haváriích na motocyklu. Při zlomeninách proximální tibie jsou často poškozeny měkkotkáňové struktury kolene, jako jsou kolaterální a zkřížené vazy či menisky. Protože jde často o velké násilí, které ke zlomenině vede, mohou být přítomny i poraněné cévy (a.poplitea) nebo nervy (n. peroneus).Ke zlomeninám proximální fibuly (horní konec kosti lýtkové) dochází většinou buď přímým násilím, nebo tahem svalů a vazů upínajících se na hlavičku. U zlomenin proximálního bérce může dojít k rozvoji kompartment syndromu (odumření svalů), na což je nutné při ošetření myslet. Zlomeniny proximální tibie dělíme podle toho, zda zasahují do kloubu na extraartikulární (nezasahují do kloubu) a intraartikulární (zasahující do kloubu). Dalším kriteriem při ošetření je ještě stupeň komminuce (roztříštění).

Diagnostika

Pacienti se zlomeninou proximálního bérce udávají bolesti v oblasti kolene, mají výrazný otok a krevní výron v místě zlomeniny, pohyby v kolenním kloubu jsou omezeny. Deformita je jen v případě hrubě dislokovaných zlomenin. Vždy je nutné vyšetřit pulsace periferních tepen a vyloučit možnost poškození nervů. K zhodnocení stavu slouží RTG vyšetření  proximálního bérce  se zachycením distálního sterna ve dvou na sebe kolmých projekcích.

Terapie

Dislokované zlomeniny proximálního bérce jsou ve většině případů indikovány k operačnímu řešení. Konzervativní postup je možný jen u zlomeniny tibie, kde nedošlo k posunu fragmentů či komprese kloubní chrupavky není větší než 2 mm. Zde je možné přiložit fixaci ortézou a odlehčit o berlích. Pokud není možné zajistit urgentní ošetření, je třeba dočasně zlomeninu stabilizovat u drobných dislokací ortézou u větších zavedením zevního fixatéru přes kolenní kloub. K definitivnímu ošetření se v současné době používá LCP dlah. Protože při zlomeninách proximální tibie dochází k velkému vmáčknutí kosti do sebe a po repozici přetrvává zbytková dutina, je nutné ji vyplnit kostí, kterou odebíráme z lopaty kosti kyčelní pacienta nebo kostí z kostní banky. 

zlomenina berce 1    zlomenina berce 2

zlomenina bérce  UTN                                              zlomenina bérce - úraz

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.