Léky k léčbě osteoporózy

Gendron

Lék k léčbě osteoporózy ze skupiny bisfosfonátů. který svojí činností tlumí dozrávání osteoklastů a jejich aktivitu, čímž zpomalují resorpci kosti. Mají výrazný vliv na snížení rizika zlomenin. Podávají se několik let a jejich výhodou je, že zůstávají vázány v kosti i několik let po vysazení léčby. Podává se jednou týdně. Podání léku se doporučuje dostatečně zapít nesedat či nelehat si, aby tableta neulpěla na stěně žaludku.
(lék na předpis )

Prolia

Jde o preparát obsahující jako účinnou látku dunosumab, který je reprezentantem blokátorů RANK ligandu, což jsou nejnovější léky v terapii osteoporózy. Jejich účinek je takový, že zablokují RANK ligand, což je základní mediátor pro tvorbu, funkci a přežívání osteoklastů, čímž zabraňují resorpci kosti. Právě zvýšená produkce RANK Ligandu vede k rozvoji osteoporózy při snížení tvorbě estrogenu. Na našem trhu se objevují první preparáty. Podává se formou injekce jednou na 6 měsíců.
(lék na předpis )

Siranin

Lék k léčbě osteoporózy ze skupiny bisfosfonátů. který svojí činností tlumí dozrávání osteoklastů a jejich aktivitu, čímž zpomalují resorpci kosti. Mají výrazný vliv na snížení rizika zlomenin. Podávají se několik let a jejich výhodou je, že zůstávají vázány v kosti i několik let po vysazení léčby. Podává se jednou týdně. Podání léku se doporučuje dostatečně zapít nesedat či nelehat si, aby tableta neulpěla na stěně žaludku.
(lék na předpis )

Xgeva

Jde o preparát obsahující jako účinnou látku dunosumab, který je reprezentantem blokátorů RANK ligandu, což jsou nejnovější léky v terapii osteoporózy. Jejich účinek je takový, že zablokují RANK ligand, což je základní mediátor pro tvorbu, funkci a přežívání osteoklastů, čímž zabraňují resorpci kosti. Právě zvýšená produkce RANK Ligandu vede k rozvoji osteoporózy při snížení tvorbě estrogenu. Na našem trhu se objevují první preparáty. Podává se formou injekce jednou na 4 týdny.
(lék na předpis )

Miacalcic

Jde o kalcitonin, což je hormon, který se je produkován v lidském těle štítnou žlázou. Podílí se na metabolismu vápníku tím, že tlumí činnost parathormonu (hormon z příštítných tělísek), který uvolňuje vápník z kosti. V terapii se podává lososí kalcitonin buď jako injekce, nebo jako nosní sprej, čímž je možné ho podávat i u pacientů se zažívacími obtížemi. Výhodný je i jeho analgetický efekt (proti bolest), kdy má dobrý efekt například v terapii kompresivních zlomenin obratlů, které bývají v první fázi bolestivé. Jeho dobrý efekt se využívá k terapii algoneurodystrofického syndromu.

Tonocalcin

Jde o kalcitonin, což je hormon, který se je produkován v lidském těle štítnou žlázou. Podílí se na metabolismu vápníku tím, že tlumí činnost parathormonu (hormon z příštítných tělísek), který uvolňuje vápník z kosti. V terapii se podává lososí kalcitonin jako nosní sprej, čímž je možné ho podávat i u pacientů se zažívacími obtížemi. Výhodný je i jeho analgetický efekt (proti bolest), kdy má dobrý efekt například v terapii kompresivních zlomenin obratlů, které bývají v první fázi bolestivé. Jeho dobrý efekt se využívá k terapii algoneurodystrofického syndromu.
(lék na předpis )

Vitamín D

Vitamín D se podílí na vstřebávání vápníku ve střevě. Jde o draže nebo kapky. Denní dávka je 400-800j.
(lék bez předpisu )

Calciferol

Jde o preparát obsahující Vitamín D, který se podílí na vstřebávání vápníku ve střevě. Jde o injekce, které se obvykle podávají jednou za měsíc.
(lék na předpis )

Climara

Jde o estrogen, což je hormon produkovaným u ženy vaječníky, který zvyšuje aktivitu osteoblastů a tlumí činnost osteoklastů. V období po menopauze nebo po operaci vaječníků (ovariektomii) jeho produkce ustupuje a dochází k většímu odbourávání kostní tkáně. Aby nedocházelo k rozvoji osteoporózy se doporučuje jej podávat po ukončení měsíčků či po tzv. umělém přechodu (operaci vaječníků). Podává se formou tablet.
(lék na předpis )

Estrofem

Jde o estrogen, což je hormon produkovaným u ženy vaječníky, který zvyšuje aktivitu osteoblastů a tlumí činnost osteoklastů. V období po menopauze nebo po operaci vaječníků (ovariektomii) jeho produkce ustupuje a dochází k většímu odbourávání kostní tkáně. Aby nedocházelo k rozvoji osteoporózy se doporučuje jej podávat po ukončení měsíčků či po tzv. umělém přechodu (operaci vaječníků). Podává se formou tablet.
(lék na předpis )
Syndikovat obsah
 

Novinky

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.