Léky k léčbě osteoporózy

Alendronat

Lék k léčbě osteoporózy ze skupiny bisfosfonátů. který svojí činností tlumí dozrávání osteoklastů a jejich aktivitu, čímž zpomalují resorpci kosti. Mají výrazný vliv na snížení rizika zlomenin. Podávají se několik let a jejich výhodou je, že zůstávají vázány v kosti i několik let po vysazení léčby. Podává se jednou týdně. Podání léku se doporučuje dostatečně zapít nesedat či nelehat si, aby tableta neulpěla na stěně žaludku.
(lék na předpis )

Riselle

Jde o estrogen, což je hormon produkovaným u ženy vaječníky, který zvyšuje aktivitu osteoblastů a tlumí činnost osteoklastů. V období po menopauze nebo po operaci vaječníků (ovariektomii) jeho produkce ustupuje a dochází k většímu odbourávání kostní tkáně. Aby nedocházelo k rozvoji osteoporózy se doporučuje jej podávat po ukončení měsíčků či po tzv. umělém přechodu (operaci vaječníků). Podává se formou implantátu (tělíska), který se zavádí do podkoží.
(lék na předpis )

Alendrogen

Lék k léčbě osteoporózy ze skupiny bisfosfonátů. který svojí činností tlumí dozrávání osteoklastů a jejich aktivitu, čímž zpomalují resorpci kosti. Mají výrazný vliv na snížení rizika zlomenin. Podávají se několik let a jejich výhodou je, že zůstávají vázány v kosti i několik let po vysazení léčby. několik let a Podává se jednou týdně. Podání léku se doporučuje dostatečně zapít nesedat či nelehat si, aby tableta neulpěla na stěně žaludku.
(lék na předpis )

Calcium

Jde o lék obsahující vápník. Jeho doporučená denní dávka je 500 mg. Podává se ve formě šumivých tablet. Někdy se mohou projevit pocitem na zvracení či zácpou.
(lék bez předpisu )

Alenwin

Lék k léčbě osteoporózy ze skupiny bisfosfonátů. který svojí činností tlumí dozrávání osteoklastů a jejich aktivitu, čímž zpomalují resorpci kosti. Mají výrazný vliv na snížení rizika zlomenin. Podávají se několik let a jejich výhodou je, že zůstávají vázány v kosti i několik let po vysazení léčby.Podává se jednou týdně. Podání léku se doporučuje dostatečně zapít nesedat či nelehat si, aby tableta neulpěla na stěně žaludku.
(lék na předpis )

Calcium carbonici

Jde o lék obsahující vápník. Jeho doporučená denní dávka je 500 mg. Podává se ve formě tablet. Neprojevuje se u nich komplikace jako je pocit na zvracení, ale může být se projevit zácpa.
(lék na předpis )

Bonviva

Lék k léčbě osteoporózy ze skupiny bisfosfonátů. který svojí činností tlumí dozrávání osteoklastů a jejich aktivitu, čímž zpomalují resorpci kosti. Mají výrazný vliv na snížení rizika zlomenin. Podávají se několik let a jejich výhodou je, že zůstávají vázány v kosti i několik let po vysazení léčby. Podává se jednou měsíčně, vždy ve stejný kalendářní den. Podání léku se doporučuje dostatečně zapít nesedat či nelehat si, aby tableta neulpěla na stěně žaludku.
(lék na předpis )

Maxi-Kalz

Jde o lék obsahující vápník. Jeho doporučená denní dávka je 500 mg. Podává se ve formě šumivých tablet. Někdy se mohou projevit pocitem na zvracení či zácpou.
(lék na předpis )

Fosamax

Lék k léčbě osteoporózy ze skupiny bisfosfonátů. který svojí činností tlumí dozrávání osteoklastů a jejich aktivitu, čímž zpomalují resorpci kosti. Mají výrazný vliv na snížení rizika zlomenin. Podávají se několik let a jejich výhodou je, že zůstávají vázány v kosti i několik let po vysazení léčby. Podává se jednou týdně. Podání léku se doporučuje dostatečně zapít nesedat či nelehat si, aby tableta neulpěla na stěně žaludku.
(lék na předpis )

Vitacalcin

Jde o lék obsahující vápník. Jeho doporučená denní dávka je 500 mg. Podává se ve formě tablet. Neprojevuje se u nich komplikace jako je pocit na zvracení, ale může být se projevit zácpa.
(lék na předpis )
Syndikovat obsah
 

Novinky

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

24.12.2014

Vážení návštěvníci webových stránek ortopedie-traumatologie.cz,
Vzhledem k mému odchodu do Nemocnice Nové Město na Moravě se mění i způsob objednávání k operacím a ambulantnímu vyšetřením.
Pacienti, které jsem již vyšetřil a určil typ operace, se mohou objednávat na mailové adrese pilny@ortopedie-traumatologie.cz, kde jim navrhnu termín operace a pošlu informace k přijetí.
Pacienti, kteří nebyli ještě vyšetření, se mohou objednávat do ambulance na telefonním čísle 566683203, kde jim sestra určí termín vyšetření.

S přáním všeho dobrého v novém roce

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.