Dupuytrenova kontraktura, Dupuytrenava choroba, palmární fibromatóza, benigní palmární fibromatóza

Dupuytrenova kontraktura je benigní postižení ruky, při kterém dochází k zbytnění a svraštění vaziva ve dlani (palmární aponeurózy), při kterém vznikají vazivové „uzly“ (zatvrdliny) ve dlani, nebo pruhy, které přecházejí na prsty a způsobují kontraktury prstů až do drápovitého postavení. Příčina postižení není známá. Vyskytuje se častěji u mužů zvláště u kuřáků, diabetiků (cukrovkářů), alkoholiků, či těžce manuálně pracujících. Je prokázána rodinná zátěž. U těchto pacientů dochází ke změně kolagenu typu I., kterým je palmární fascie tvořena, na typ III., který se kontrahuje.

Příznaky

Pacient většinou přichází pro „zatvrdliny“ v oblasti dlaně, které jsou nepříjemné při úchopu předmětů. Často dochází k tvorbě pruhů z dlaně na prsty, které v těžších stadiích brání narovnání prstu. Pokud pacient nevyhledá ošetření, dochází k výrazné kontraktuře prstů, nejčastěji 4. nebo 5. prstu, dojde k jeho výraznému ohnutí a ztuhnutí kloubu v ohnutí. Pruhy mohou být i na další prsty včetně palce. 

Terapie

Konzervativní (bez operace) léčba je jen omezená a spočívá v dlahování prstů, čímž bráníme vzniku kontraktur.  V současné době přichází na český trh nová terapie pomocí klostridiové kolagenózy, což je injekce enzymu do kontrahovaného pruhu, který je působením enzymu rozrušen a pak je možné kontrahovaný prst druhý den natáhnout.

K operační terapii jsou indikováni pacienti, u kterých již nejde pro konstruovaný pruh prst natáhnout. Pokud nedošlo ke kontraktuře, není doporučeno operovat, neboť po odstranění zbytnělého pruhu může dojít k aktivaci nemoci na další prsty a dochází k recidivě kontraktury.

Další metodou, již poněkud invazivnější, je tzv.  fasciotomie, kdy se pomocí jehly přeruší pruh fascie kontrahující prst. V případě, že je kontraktura výrazná, provádí se odstranění uzlů či pruhů klasickou otevřenou operací, někdy je třeba provést i uvolnění kontraktur kloubů. Jsou-li kontraktury velké, často chybí kůže k přikrytí vzniklého defektu a je třeba přikrýt jej kůží z jiné lokalizace. Po operaci je vždy nutné nosit ruku ve zvýšené poloze (nad úrovní srdce) aby nedocházelo k rozvoji otoku a zhoršení hojení. Operace Dupuytrenovy kontraktury bývá komplikována poruchou hojení kůže, zvláště u těžkých kontraktur. Rizikovou skupinou jsou i diabetici a zvláště kuřáci.

Dupuytrenova kontraktura 

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.