Endoprotéza kolenního kloubu "na míru" pacienta

Velký vliv na životnost totální endoprotézy kolenního kloubu má její přesné usazení do kostí tak, aby tam dobře držela...
Stejně jako u jiných mechanických dílů, se kterými se v životě setkáváme například u auta, dochází při přetěžování či nevhodné zátěži k jejímu opotřebování.
Při implantaci endoprotézy je třeba kosti opracovat dle standardizované šablony, která je vždy kompromisem mezi stavem kosti pacienta a velikostmi vyráběných komponent endoprotézy.

V současné době se na trhu objevuje endoprotéza tzv. na míru pacienta.

V čem je tento typ nový:

Po stanovení diagnózy a indikaci k totální endoprotéze se provedou standardizované rentgenové snímky. Dalším krokem je provedení vyšetření magnetickou rezonancí, která umožní matematicky zhodnotitelný trojrozměrný model kolene pacienta. Tato data se digitální cestou odešlou do laboratoří firmy, kde je zhodnotí a podle těchto dat vytvoří přesnou šablona pro provedení resekcí na kostech pacienta tak, aby cementovaná endoprotéza seděla na kosti a nedocházelo k jejímu uvolňování, čímž se prodlužuje její životnost. Důležité je i to, že je resekce kosti provedena tak, aby byla po operaci optimální mechanická osa kolenního a tím nebyla jedna část kloubu přetěžována a tím více opotřebována. Eliminují se tím možné chyby jak operatéra, tak schematizace řezacích šablon, které jsou vždy zjednodušeny na několik velikostí.

Co přináší pro pacienta:

Totální endoprotéza kolene „na míru“ umožňuje přesné zacentrování endoprotézy v kosti, korigovat velké deformity končetiny a implantaci tak, aby její zatížení bylo v celém rozsahu a nedocházelo k přetěžování jen její části. Tímto mechanismem se prodlužuje její životnost a omezuje nutnost výměny endoprotézy (replantace), což je vždy výrazně složitější výkon než primární operace.

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.