Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), algoneurodystrofický syndrom, Sudeckův syndrom, kauzalgie, reflexní sympatická dystrofie, sympatikem udržovaná bolest, syndrom rameno-ruka

Komplexní regionální bolestivý syndrom je nově zavedeným označením pro skupinu chronických bolestivých stavů, které vídáme nejčastěji po poranění končetin jako nebezpečnou a obávanou komplikaci. Nejčastěji postihuje pacienty mezi třiceti a šedesáti lety, častěji jsou postiženy ženy (2-3x) než muži a to většinou po postiženích na horních končetinách.Příčina vzniku není známa a takřka vždy jde o komplikaci jiného postižení. Je prokázána i závislost genetická. Na vznik má vliv porucha funkce autonomního (vědomím neovlivnitelného) nervového systému, kdy se ochranné procesy organismu mění ve stavy patologické a dochází k poruchám změny mikrocirkulace. V řečišti krevních kapilár dochází ke zpomalení průtoku krve a vzniku otoku. V důsledku toho jsou tkáně hůře prokrvené, což vede k poruchám ve vazech, svalech a kostech. Mezi vyvolávající příčiny mohou patřit úrazy měkkých tkán či kostí, někdy jen prostá zhmoždění, stavy po operacích, ale vliv může být i v nevhodně vedené rehabilitaci, nebo stav po infektech, mozkových příhodách či prosté přetížení. Velký vliv mají i psychické vlivy či negativní životní události.

 

Diagnostika

Určení diagnózy komplexního regionálního bolestivého syndromu je možné většinou z klinických příznaků, které jsou závislé na stadiu postižení. První vzniká do 2-3 měsíců od vyvolávající příčiny a dochází v ní k zvýšenému prokrvení, zvýšené teplotě kůže, zvýšenému pocení končetiny. Kůže je oteklá, napjatá, lesklá, můžeme pozorovat zrychlený růst ochlupení či nehtů. Ve druhé fázi, ke které dochází asi do jednoho roku od ataky, jsou končetiny naopak méně prokrvené, teplota snížená, snížení růstu ochlupení či lomivosti nehtů. Přetrvává otok měkkých tkání s omezením pohybů. Při RTG vyšetření zjistíme skvrnité odvápnění kostí. Ve třetím stadiu dochází k nevratným změnám kůže, která tenká a odlupuje se v šupinách, podkoží svalů i kostí. Dochází k destrukci kloubů a jejich srůstům, kdy není možný pohyb.

 

Terapie

V léčbě KRBS bylo navrženo celé spektrum léčebných postupů zaměřených zejména na potlačení bolesti a úpravu poruchy hybnosti. Základem léčby je určení správné medikace, kdy se pomocí léků snažíme o potlačení bolesti, obnovení spánku, úpravu mikrocirkulacea o ovlivnění vegetativních změn. Vzhledem ke kostní resorpci bývá někdy podáván ikalcitonin (intranazálně) a bisfosfonáty. Důležité jsou postupy fyzikální a rehabilitační medicíny podle stadia a vývoje. V akutním stadiu je nutné chlazení oteklé části těla, vhodná je magnetoterapie a cvičení končetinou do bolesti. Cvičení nikdy nesmí jit přes bolest, neboť může stav zhoršit. Dle okolností jsou někdy vyžadovány speciální invazivní postupy ve spolupráci s anestesiologem či specialistou na léčbu bolesti, kteří aplikují bloky nervů postižené končetiny, což vede k snížení bolestivosti a možností další rehabilitační terapie.Velmi důležitá je spolupráce s psychologem či psychiatrem. Pokud se KRBS dostane do třetího stadia, jsou změny nevratné a mohou vést až k invalidizaci pacienta.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.