Nestabilita kolene, plastika zkřížených vazů

Nestabilita kolenního kloubu je důsledkem úrazového poškození vazů kolene. Pro jeho stabilitu má zásadní význam přední a zadní zkřížený vaz. Jde o struktury probíhající uvnitř kolena a jak již název říká zkříženě z interkondylické eminence (výběžek kosti holenní-tibie) do interkondylického prostoru kosti stehenní. Jejich funkcí je stabilizace kolenního kloubu v předozadním směru. Pření křížový vaz brání posunu bérce proti kosti   stehenní vpřed a zadní naopak vzad.

 

Mechanismus poškození: velmi časti při rotačním pohybu  kolene např. při nekoordinovaném pohybu při dopadu z výskoku při sportu jako je odbíjená, pády na lyžích, prošlápnutí  kolene při kopané,  nebo při přímém nárazu na koleno. Vyskytuje se sportujících mladších jedinců. Při úrazu samotném může pacient pocítit prudkou bolest doprovázenou pocitem rupnutí.

 

Příznaky: V první chvíli po úraze postižený pociťuje bolestivost uvnitř kolenního kloubu,  situováné do podkolení. Postupně se rozvíjí  otok kolenního kloubu a náplň kolene krví, která při izolovaném prasknutí předního zkříženého vazu nemusí být masivní. S odstupem času poranění pociťuje podklesávání kolene zvláště při chůzi ze schodů, sportu či při pohybu po nerovném povrchu.

 

Vyšetření: Při vyšetření je třeba vždy zhodnotit celkový stav kolene. Pro poškození zkřížených vazů svědčí positivní tzv.  zásuvkový manévr,  kdy je možný posun bérce proti kosti stehenní vpřed při postižení předního vazu a vzad při postižení zadního křížového vazu.

Při lékařském vyšetření se provádí RTG snímek k vyloučení jiného poškození, například těžké artrózy. Na běžných RTG snímcích není poškození zkřížených vazů patrné.  K bližšímu  ozřejmění stavu nám může pomoci magnetická rezonance, kde však je těžko zhodnotitelné napnutí vazu. Jedinou spolehlivou metodou k přesnému zhodnocení stavu je artroskopické vyšetření, které umožní vizuální zhodnocení stavu při pohybu a zatížení.

 

Terapie:  Cílem léčby nestability je takový postup, při kterém nedochází k stabilizaci kloubu. Z konzervativních postupů je to na prvním místě posílení stehenních svalů přední skupiny (m.quadriceps femoris), které jsou jedním z dynamických stabilizátorů. Další možností jsou ortézy, které svojí konstrukcí neumožní předozadní posun v kolenním kloubu.  Tyto postupy preferujeme u starších pacientů, nebo u pacientů kteří mají malé nároky na zátěž kolene. Pokud jde o aktivního pacienta, který chce sportovat, je na místě operační plastika zkřížených vazů.  Častěji bývá poškozen přední zkřížený vaz, proto i jeho operace jsou častější a v dnešní době patří mezi standardní výkony většiny ortopedických pracovišť.   Principem je anatomická náhrada poškozeného vazu, kdy se pod artroskopickou kontrolou provrtá horní konec kosti holenní tak, aby kanál ústil v místě původního úponu předního zkříženého vazu. Druhá kanál se vrtá do kosti stehenní opět v místě původního úponu. O těchto kanálů se fixuje pomocí speciálních šroubů nebo pinů (hřebíčků) štěp odebraný z ligametum patellae (část vazu mezi čéškou a úponem na horní části tibie i s kostěnými bločky) nebo ze šlachy m. semitendinosis. Raritně se používají štěpy od mrtvých dárců a to většinou u pacientů, kde jde o opakované přetržení plastiky a není možnost opětného odběru („nenapravitelní“ sportovci).  V pooperačním období, pokud je fixace štěpu pevná, může pacient dle tolerance cvičit pohyb v kolenním kloubu a nutností je posilování stehenních svalů. Došlapování plnou vahou se doporučuje po 6 týdnech. Protože štěp se musí v kolenním kloubu přestavět, doporučuje se plná sportovní zátěž až po 6 měsících. 

Složitějším problémem je plastika zadního zkříženého vazu, což není standardní operační výkon a vyžaduje zkušeného operatéra a speciální vybavení, proto se provádí jen na specializovaných pracovištích. Raritně je možné provádět i náhrady obou vazů najednou.

 

Plastika zkřížených vazů se neprovádí u pacientů s pokročilou artrózou, kde stabilizace kolene by vedla k zhoršení stavu a bolestem kloubu.  V tomto případě se doporučuje posilování stehenních svalů a stabilizace ortézou.  Neřešená nestabilita kolenního kloubu spolu s přetěžováním ať už v souvislosti nadváhou či sportovním přetěžováním vede k rychlejšímu rozvoji degenerativních změn, gonartrózy.  

krizovy vaz 1

nepoškozený přední zkřížený vaz

 

praskly prední zkrizeny vaz

prasklý přední zkřížený vaz

 

plastika predniho zkrizeneho vazu

plastika předního zkříženého vazu

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.