Nestabilita ramenního kloubu (stabilizace ramene)

Ramenní kloub je nejpohyblivější kloubem lidského těla, což nám umožňuje pohyby, které jiní živočichové nejsou schopni provádět. Hlavice kosti pažní je kulovitého tvaru, čímž je možné provádět pohyby všemi směry. Jamka ramenního kloubu (lopatky) je  malá a  velmi mělká. K lepší stabilitě hlavice v jamce je po okrajích jamky (glenoidu) vazivová struktura, jakýsi límec, který stabilizuje postavení hlavice v jamce, označovaný jako labrum glenoidu. Tato vazivová struktura přechází v kloubní pouzdrou, které je dalším stabilizátorem ramenního kloubu.

Mechanismus vzniku: Nestability ramenního kloubu vznikají pádem na nataženou horní končetinu, kdy dochází k posunu mezi hlavicí a jamkou, při čemž se odtrhává labrum od kostěné části jamky. Dle lokalizace můžeme nestability rozdělit na přední, kdy je odtržena přední část labra, a zadní, kdy se odtrhává část zadní. Samostatným problémem jsou SLAP léze, kdy je poškozenou labrum v oblasti úponu dlouhé šlachy m. biceps brachii.  Pokud je působící síla výrazná, může dojít až k odlomením kostního okraje jamky , či vykloubení ramenního kloubu.

Příznaky: Příznaky nestability ramenního kloubu se projevují bolestivostí ramenního kloubu na přední či zadní straně ramene při zvednutí paže nad hlavu. Bolesti mohou být například u tenistů při smeči či jiných úderech.  Častým steskem pacientů je bolesti ramene při tlačení například auta.

Vyšetření: Při vyšetření hodnotíme rozsahy pohybů a bolestivost při posunu hlavice v jamce ramenního kloubu.  Na RTG snímcích se hodnotí stav jamky, kde na tzv. axiální projekci může být patrná zlomenina okraje jamky, nebo jeho defekt.  K upřesnění stavů má dobré výsledky vyšetření magnetickou rezonancí.  Nejpřesnějším vyšetřením je artroskopie ramene, kde je možné „osahat“ poškozenou část labra v celém rozsahu.

Terapie: Nestabilita ramenního kloubu, která způsobuje obtíže, je indikována k operačnímu řešení. Pokud jde o odtržení labra glenoidu, je indikována artroskopická stabilizace ramene, kdy se pod kontrolou artroskopu zavrtají do kostního okraje jamky speciální šroubky nebo kotvičky, a k ním se přišije odtržená část labra.  V případě , že se při předoperačním vyšetření zjistí odlomení okraje jamky nebo defekt jejího okraje, je většinou indikováno otevřené ošetření s fixací odlomených kostěných fragmentů,  nebo je třeba defekt nahradit kostním štěpem z jiné části těla.  Po operaci se fixuje rameno v ortéze na 4-6 týdnů a následně se indikuje rehabilitace k rozcvičení ramene.

 

 

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.