Nestability hlezenního kloubu (podvrtnutí kotníku)

Poškození vazů hlezenního kloubu (lidově podvrtnutí kotníku) patří mezi nejčastější úrazy. Pokud není poranění vazů správně léčeno, často dochází k opakovaným úrazům, kdy pacient má pocity podklesávání i při chůzi po nerovném terénu a nemůže se na nohu spolehnout. Příčina je v tom, že při primárním úrazu dochází k přetržení vazů většinou zevní strany hlezna ( ligamentum fibulotalare anterior případně ligamentum fibulokalkaneare).  Není-li zajištěna pevná fixace na dobu 4-6 týdnů podle rozsahu poranění, nedojde ke zhojení vazů, nebo je vzniklá jizva „vytahána“, chybí při chůzi zevní stabilizátor hlezenního kloubu. Následným zatěžováním dochází k patologický pohybům, což vede k rychlejší degeneraci chrupavky, tvorbě nárůstků, a to se následně může projevit rozvojem bolesti nejprve po zátěži a v těžších stadiích  i při zátěži. Je vhodné upozornit, že v oblasti hlezna máme dva klouby. Prvním a častěji poškozeným je kloub mezi kostmi bérce a kostí hlezenní (kloub talokrurální, TC kloub). Druhým  je kloub mezi kostí hlezennou a kostí patní (talokalkaneární, subtalokloub), který bývá poškozen při podvrtnutí méně často.

 

Příznaky

Při vyšetření u lékaře si pacient stěžuje na pocity podklesávání při chůzi na nerovném povrchu, někdy udává opakované pády i při chůzi po rovině. Při cíleném dotazu si je většinou schopen vzpomenout na podvrtnutí hlezna. U sportovců, kde jsou opakovaná podvrtnutí častá, přicházejí většinou pro bolesti přední strany hlezenního kloubu, kde se vytvořily nárůstky (osteofyty), které bolí například při chůzi do schodů. Nutno podotknout, že samotná nestabilita většinou nebolí. Při vyšetření hodnotíme posun v hlezenním kloubu tzv. zásuvkovým manévrem.  Obr. 1.  Při vyšetření provádíme standardní RTG snímky hlezenního kloubu, kde můžeme vidět výšku chrupavky v kloubech, osteofyty kloubních okrajů, případně mohou být patrné defekty chrupavek (ložiska dissekující osteochondritidy talu). Je třeba zhodnotit i stav subtalokloubu a vyloučit i zlomeniny výběžků kosti hlezenní. Při prokázané nestabilitě je možné provést vyšetření ve speciálním přístroji, kde se dá zhodnotit možnost rozevření kloubní štěrbiny, jako známky nestability. Nutno však podotknout, že toto vyšetření nemusí být pozitivní ani u pacientů s výraznou nestabilitou. Při podezření na poškození chrupavky nebo zlomeninu v oblasti hlezna je vhodné CT vyšetření.

Terapie

Terapii chronických nestabilit hlezenního kloubu můžeme rozdělit na konzervativní a operační. Konzervativní terapie spočívá v posílení svalů v oblasti hlezna a tzv. propriocepce, což je schopnost včas „poslat impuls do mozku“,  aby  ten vydal pokyn okolním strukturám (svaly) tak, aby zareagovaly a nedošlo k podvrtnutí. Dobré zkušenosti mám se skákáním přes švihadlo či cvičením na půlkruhové výseči Obr. 2.   Dobré výsledky má užití ortéz, kterých je na našem trhu velké množství a je vždy nutné, aby si pacient uvědomil, na co bude tuto pomůcku používal a dle toho si ji vybral. Pokud není možné použít ortézu, například při sportu má výborné výsledky fixace hlezna pomocí náplastí (tapů) Obr. 3.

Operační řešení se používá u těžkých nestabilit, které pacienta omezují v činnosti, kterou chce dále  provádět. U některého je to sportování, u někoho chůze na vysokých podpatcích. K ošetření chronických nestabilit bylo popsáno několik desítek operačních výkonů. Lze je rozdělit na ty, u kterých se provádí rekonstrukce původního vazu, a operace, kde se nahrazuje poškozený vaz šlachou z okolních svalů, nejčastěji částí šlachy musculus peroneus brevis. Šlacha se protahuje kanálkem v zevním kotníku a fixuje na přední či zevní části hlezna.  Po operacích se přikládá fixace nejčastěji sádrou na dobu 6 týdnů, kdy se po sejmutí začíná rehabilitovat. Operační řešení má dobré výsledky, neboť odstraňuje pocity nestability, může však vést k mírnému omezení pohybů v hlezenním kloubu. V případě, že jsou již vytvořeny nárůstky (osteofyty), je možné je s výbornými výsledky artroskopicky odstranit. 

 cvicení hlezno

obr. 1 cvičení na půlkruhové výseči

 

tamping hleznataping hlezna 2

obr. 2 taping hlezna (vhodný při akutních úrazech vazů)             obr. 3 taping hlezna (ke stabilizaci vnitřních struktur)

 

taping hlezna - behanivysetreni hlezna

obr. 4  taping hlezna ( vhodný při běhání)                                        obr. 5 vyšetření nestability hlezenního kloubu

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.