Pakloub, pseudoartróza

Pakloubem rozumíme stav, u kterého nedojde ke zhojení zlomeniny ani po dvojnásobnou dobu, která je obvyklá.  Pro zhojení kosti po zlomenině je třeba zajistit dvě podmínky. První je klid na hojení, aby nedocházelo k posunu mezi jednotlivými fragmenty a mohla se vytvořit nejprve vazivová struktura, do které se usazují soli vápníku a dochází k definitivnímu zpevnění kostní tkáně. K tomuto stavu dochází v případě, že není zlomenina pevně fixována sádrovou fixací nebo některou z operačních technik.  Druhou příčinou je, že v místě zlomeniny dochází k špatnému  krevnímu  zásobení, a proto je poškozená kost špatně vyživována a nedochází k hojení.  Tento stav nastává například u otevřených zlomenin, kdy kosti prominují přes kůži, jsou zhmožděné a tím zbavené výživy měkké tkáně (svaly, okostice) a i při přesné rekonstrukci kostí, není výživa zaručena v dostatečné míře.  Některé kosti (skafoideum, diafýzi dlouhých kostí) se hojí špatně už svojí primární výživou způsobenou anatomickou stavbou.

Příznaky

Příznakem pakloubu je většinou bolest končetiny, která byla zlomena nebo operována, po zátěži může být patrný otok a někdy i zarudnutí. Při vyšetření je možné pozorovat u dlouhých kostí (např. pažní či stehenní kost) pohyb v místě pakloubu.  Pro prokázání pakloubu se provádí RTG vyšetření, podle něhož můžeme paklouby rozdělit na vitální, které jsou způsobeny špatnou stabilitou (někdy označované jako paklouby sloní či koňské nohy), avitální, u kterých může být i patrný defekt kosti. U  avitálních (špatně živených) pakloubů je příčina v špatném prokrvení.  V případě diagnostických pochybností je vhodné provést CT vyšetření.

Terapie

Léčení pakloubu závisí na jeho typu. U vitálních pakloubů je třeba změnit způsob fixace, například sádrovanou končetinu operovat, nebo změnou typu hřebu.  U vitálních pakloubů je vždy třeba zkvalitnit výživu kosti. Někdy je možné jen operačně místo pakloubu revitalizovat dekortikací (osekání změněné kosti) a doplnit spongioplastikou (doplnění kostní hmoty z houbovité kosti) od pacienta (nejčastěji se odebírá z lopaty kosti kyčelní), nebo  kostmi z kostní banky.  V některých lokalizacích je třeba kostní defekt řešit přenosem kosti i s tepénkou, která ho vyživuje buď posunem v místě, nebo ze vzdálenější lokalizace mikrochirurgickou technikou.

 

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.