Resekční artroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu (metoda dle Burton-Pellegriniho)

Resekční artroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů  s těžkou artrózou tohoto kloubu a kloubů okolních např. skafotrapezotrapezoidního (STT) kloubu. Je vhodná i v případě, že jsou v CMC kloubu poškozeny vazy, které jej stabilizují, a na RTG je patrný posun (subluxace). Tento výkon se provádí  i u starších lidí a pacientů, kteří preferují jemnou mechaniku palce, neboť nezpevňuje žádný kloub.

Z dorzoradiálního přístupu mezi šlachami krátkého a dlouhého extenzoru (natahovače palce) pronikáme ke kloubnímu pouzdru které otevíráme. Při preparaci šetříme kožní větev nervus radialis a průběh arteria radialis. Identifikujeme CMC kloub a STT kloub, čímž se nám odhalí trapezium a exstirpujeme jej. Na spodině dutiny si identifikujeme kanál se šlachou flexor carpi radialis (FCR).  Z pomocného přístupu na distálním předloktí asi  6-8 cm proximálně od zápěstní rýhy najdeme šlachu FCR a uvolním z ní asi 1/3. Pomocí „protahováků“ protáhneme prostorem kolem šlachy šlachový štěp do dutiny po trapeziu. Vrtákem 3,2 mm vrtáme kanál v bazi 1. metakarpu (MC) tak, aby mediální ústí kanálu bylo v místě distální části průběhu šlachy.  Kanálem protahujeme šlachu. V této fázi zajišťujeme postavení 1. MC Kirschnerovým  drátem 1,4mm zavrtaným mezi 1. a 2. metakarp. Šlachu v kosti zajišťujeme stehem. Ze zbytku šlachy tvoříme smotek, který vkládáme do dutiny a fixujeme dvěma stehy ke šlaše FCR  na spodině.  Po vrstvách zašijeme ránu a na sále přikládáme sádrovou fixaci na palec na dobu 6 týdnů.  Vždy dbáme na to, aby byl umožněn pohyb posledního článku palce. Po odstranění stehů můžeme přiložit fixaci umožňující pohyb distálního článku palce i zápěstí, což výrazně zkvalitňuje funkci ruky po operaci i zrychluje následnou rehabilitaci. Drát odstraňujme po 6 týdnech a začínáme s rehabilitací. Výhodu operace dle Burton-Pellegrinio vidím v tom, že umožňuje řešit i těžké degenerativní deformity CMC kloubu palce i okolních kloubů.  Z komplikací může být přechodná snížená citlivost hřbetní strany palce, kdy je kožní větev nervus radialis „přitažena“ do jizvy. Tento stav se většinou postupně upraví. 

 Buton-schema operace

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.