Stabilizace lunotriquetrálního kloubu při chronické lunotriquetrální (LTq) nestabilitě

V současné době jsou preferovány před LTq artrodézou, která je zatížena větším procentem komplikací, stabilizační operace pomocí šlachových štěpů. My preferujeme  stabilizaci naší originální metodou,  kdy přístupem přes pátý extenzorový kompartment pronikáme k LTq kloubu.
Z šlachy m. extensor carpi ulnaris (ECU) asi 3 cm proximálně od hlavičky ulny uvolňujeme  1/3 šlachy a aniž bychom poškodili šlachovou pochvu na hlavičce ulny, štěp protahujeme distálně do úrovně triquetrohammátního kloubu. Vrtákem 3,2 mm vrtáme na dorzální straně triquetra kanál, který začíná v distální třetině ulnární strany triguetra a ústí asi v polovině dorzální hrany triquetra v oblasti LTq kloubu, v místě úponu dorzální části LTq vazu. Frézou připravujeme ve střední části dorzální strany lunata asi 4 mm hluboký žlábek asi 6 mm dlouhý, do jehož radiální strany  zavrtáváme kotvičku Mitek se 2 stehy.  Štěp protahujeme kanálem v triquetru. Dotahujeme a  vkládáme do žlábku na lunatu a fixujeme stehy ke kotvičce. Zbytek šlachy reinzerujeme zpět ke šlaše ECU. Po sutuře dorzálních struktur a kůže přikládáme  vysokou sádrovou fixaci nad loket tak, aby byl možný flekčně extenční pohyb a neumožnila pohyb pronačně supinační, na dobu 4 týdnů a dále ponecháváme ještě krátkou sádrovou dlahu na další 2 týdny, kdy začínáme s rehabilitací. 

 

kanal b triquetru

Obr.1 kanál b triquetru

 

urotezeni-stepu-z-ECU-kanalem

Obr. 2. úrotežení štěpu z ECU kanálem

 

zavedeni kotvicky Mitek

Obr. 3. zavedení kotvičky Mitek

 

fixace stepu do lunata

Obr. 4. fixace štěpu do lunata

 

konečná stav po stabilizaci

Obr. 5. konečná stav po stabilizaci

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.