Morbus Kienboeck

Morbus Kienboeck  je aseptická nekróza os lunatum (poloměsíčitá) zápěstí. Lunatum je kost v centrální části zápěstí, před kterou se za normálních podmínek přenáší dominantní část síly z předloktí na zápěstí a ruku. Tato kost je většinou zásobována krví několika zdrojů. V případě, že je vrozeně krevní zásobení omezeno (z méně zdrojů), může dojít při přetížení k odumření kosti. Vliv na tento stav má i tzv. mínus varianta ulny (kosti loketní), kdy je tato kratší než druhá z kostí předloktí radius (kost vřetení).  Při aseptické nekróze lunáta dochází nejprve k změně struktury kosti, ale následně dojde až k destrukci kosti s poškozením vazů a rozvojem artrózy zápěstí.

Příznaky

Morbus Kienboeck  se projevuje bolestivostí ve střední části zápěstí, zhoršující se po zátěži. Dochází k omezení svalové síly stisku, omezením pohybů zápěstí. Pokud je lunatum destruované, dochází k otoku zápěstí. První známky morbus Kienboeck jsou patrné při vyšetření magnetickou rezonancí, kde jsou změny ve vnitřní struktuře kosti. Na RTG snímcích jsou zaznamenatelná až pokročilejší stadia se změnou struktury lunata, tvaru či známky rozvoje artrotických změn. Pro další postup v terapii postižení má velký význam artroskopie zápěstí, kde je možné zhodnotit stav chrupavek v okolí postižené kosti.

Terapie

Pokud se podaří zachytit nekrózu lunata v časném stadiu, je možné zápěstí zklidnit ortézou a aplikovat magnetoterapii. V současné době se ale preferuje operační řešení, kde je možné provést zkrácení radia, pokud je tzv. mínus varianta ulny, aby došlo ke snížení tlaku na lunatum. Není-li kost destruována, nedochází k odlupování chrupavky, je možné ji „revitalizovat“ vložením kostního štěpu na cévní stopce, která umožní nové cévní zásobení a přestavbu kosti. Většinou však pacienti přicházejí až s pozdními stadii, kde je již destruováno lunatum a pak jsou možné jen operace, které zbavují pacienta bolestí a umožňují zvýšení rozsahu pohybů. Nejčastěji prováděným výkonem je proximální karpektomie, kdy se ze zápěstí odstraní nejen poškození lunatum, ale i skafoideum (kost člunková a triquetrum. Ač se na první pohled zdá být tento výkon jako „brutální“ má velmi dobré dlouhodobé výsledky. 

morbus kienboeck 

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.