Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Ošetření poškozeného skafolunátního vazu zápěstí závisí na odstupu od úrazu, neboť dochází v krátké době k resorpci poškozeného vazu, který následně není možné rekonstruovat a je třeba k řešení vzniklé nestability použít jiné metody. Viz ošetření chronické skafolunátní  nestability zápěstí.

Pokud je poškození diagnostikováno časně tj. do 4 týdnů od úrazu, je indikována u poškození typu I. (SL úhlel do 47°a SL distance 2 mm) a II. (SL úhlel do 55°a SL distance 3 mm) podle Geisslera repozice  skafoidea a lunata a transfixace K dráty 1,2 mm (jeden až dva skafolunátně a další skafokapitátně). Repozice se může provádět pod RTG kontrolou uzavřeně, kdy lunatum, které je  skloněno dorzálně, převedeme do správného postavení flexi zápěstí a fixujeme K drátem, který zavádíme přes distální radius do lunata. Následně převedeme zápěstí do dorzálně flexe (extenze), čímž reponujeme flektovaný skafoid a ten transfixujeme K dráty skafokapiátně a skafolunátně. Následně odstraníme K drát zavedený z distálního radia a stabilizující lunatum.   Přikládáme sádrovu fixaci na dobu 7-8 týdnů, kdy se odstraňuji K dráty, a začíná se s řízenou rehabilitací.  Po poškození SL vazu typu Gleissler III. (SL úhlel do 70°, SL distance 4 mm) či IV. (SL úhel 90°a SL distance 6 mm) je indikována revize SL kloubu. Z dorzální strany Bergerovým přístupem, se provádí repozice skafoidea a lunata pomocí K drátů jako joystiků. Po repozici transfixujeme SL interval dvěma K dráty (1,2-1,4 mm) a jedním K drátem zavedeným skafokapitátně stabilizujeme skafoid v extenzi. Po repozici reinzerujeme SL vaz, který je nejčastěji avulzně odtržen z lunata či skafoidea, pomocí Mitek kotvičky do kosti.  Po zašití přikládáme sádrovou dlahu s fixací palce na dobu 8 týdnů, kdy odstraňujeme K dráty a zahajujeme rehabilitaci. 

 

odtržený skaf. vaz

obr.1 odtržený skafolunátní vaz

 

repozice skaf. a lunata K dráty

obr. 2 repozice skafoide a lunata K dráty

 

zavrtání kotvičky

obr. 3 zavrtání kotvičky Mitek

 

reinzerve skafolun.vazu

obr. 4 reinzerve skafolunátního vazu

 

po operacni AP

obr. 5 RTG po operační AP

 

RTG po opercni AP

obr. 6 RTG po operační AP

 

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.