Rehabilitace

2013-01-05 16:04

Kdy používáme?

„Tenisový loket“ (epicondylitis radialis  humeri) je častou komplikací při chronickém přetěžování, kdy dochází k poškození úponu extenzorů (natahovačů) zápěstí a prstů. Tato metoda je vhodná i u akutních přetížení, u terých bolestivost nastupuje rychle při  zátěži či  v krátké době po ní.  Tato technika je vhodná i při přetížení svalů natahovačů prstů a pomáhá odlehčit jim při pohybu.

2013-01-05 15:54

Kdy používáme?

Tento typ tapu je vhodný při bolestech v oblasti zápěstí, či u stavů s prokázanou nestabilitou zápěstí třeba i dynamickou. Tapinng mírně omezuje pohyby zápěstí, ale chrání poškozené vazivové struktury.

 

Technika tapingu: tape na zápěstí začínáme základními obtočkami v oblasti třetiny předloktí a záprstních kůstek. První pruh z elastické pásky (cca 3 cm široké) vedeme hřbetní stranou od obtočky na dlani k obtočce na předloktí (viz obrázek). Třetí pásku vedeme zrcadlově k druhé.

2013-01-05 15:35

Kdy používáme?

Tento typ tapu je vhodný pro snížení bolesti po přímých nárazech do oblasti zápěstí, u kterých dochází ke zhmoždění svalů u kontaktních sportů. Vytvořený hematom, který je výrazně bolestivý, omezuje činnosti, při pohybu zápěstí a prstů. Tato forma tapingu „pomáhá“ svalům v jejich pohybu.

Technika tapingu: Úvodní obtočky pevnou páskou umístíme pod loketním kloubem a v oblasti zápěstí vedeme je vždy z vnější strany a nahoru.

2013-01-05 15:26

Kdy používáme?

Při poškození vazivových struktur loketního kloubu, kdy je nutná jeho fixace se standardně požívá fixace sádrová, která může být  nahrazena fixací pomocí tapu. Tento typ je vlastně možné použít, i u jakékoli bolesti loktu, kdy je třeba jej pro zklidnění znehybnit. 

2013-01-05 15:13

Kdy používáme?

Poškození ramene a zevní části klíční kosti je velmi časté po pádech na rameno, kdy často dochází ke zhmoždění  kloubu  mezi zevní částí klíční kosti a lopatky, nebo k poškození vazů v oblasti daného kloubu. Není -li daný kloub vyklouben, což je indikace k operačnímu řešení, je možné použít tapingu a tím dojde ke stabilizaci a zklidnění dané oblasti.  Dále je možné této fixace použít ve stavech po operacích, v oblasti klíční kosti.

2013-01-05 14:58

Co je taping ?

Taping je metoda, při které k fixaci kloubů a svalových skupin používáme pevné či elastické látkové materiály, které lepíme přímo na kůži, nebo je podkládáme speciálními materiály.

2012-11-21 14:30

Pro dobrý výsledek po úrazech a operacích ruky, se snažíme zabránit rozvoji otoku. Po operaci či úrazu je možné začít s rehabilitací ruky a zápěstí bezprostředně po úraze. Již v prvních okamžicích po úraze můžeme provést některé kroky,  které v dlouhodobé perspektivě urychlí návrat postiženého k plnému zatížení, i následky jsou menší. 
V pooperačním období je nutné zajistit polohování ruky ve zvýšené poloze, což neznamená, že pacient musí mít končetinu trvale vzpaženou, což ani není reálné, ale měla by být v poloze výše než loket při zachování tupého úhlu v loketním kloubu.

2012-07-28 09:12

Balneoterapií označujeme souhrn léčebných postupů, které pod lékařským vedením využívá přírodních léčivých zdrojů za účelem navrácení optimálních funkcí organismu. Mezi přírodní zdroje patří minerální vody obsahující soli jódu, síry či radonu, které v ortopedických indikacích můžeme používat k regeneračním koupelím.
V místech, kde vyvěrá minerální voda, se vyskytuje i další z léčebných přírodních zdrojů, zřídelní plyn.

2011-12-03 17:11

Loket je kloubem, který má velkou tendenci k tuhnutí, proto je vhodné s  rehabilitací po úrazech či operacích začít co nejdříve. Loketní kloub bývá obzvlášť bolestivý, oteklý, poměrně často s velkým omezením kloubního rozsahu. Většinou je fixován sádrovým obvazem, v některých případech není přiložena sádrová fixace a kloub je fixován pouze šátkovým závěsem nebo ortézou.

2011-12-02 13:54

S rehabilitací po úrazech ramene je vhodné začít, jakmile to stav dovolí. Vždy je nutné zvažovat, zda jde o úraz, či o stav po operaci. K fixaci ramenního kloubu se používají většinou ortézy Obr. 1., abdukční dlahy či válce Obr. 2., nebo jen šátkový závěs.  Již po operaci či úraze bráníme  rozvoji otoku tím, že rameno intenzivně chladíme.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.