Traumatologie

2011-04-24 11:43

Poškození dvouhlavého svalu pažního vzniká při zvednutí těžkého břemene, kdy dochází k odtržení šlachových úponů. Sval bývá před rupnutím často degenerován předchozí zátěži jak těžkou prací, tak přetěžováním například v posilovně. K tomuto poškození může dojít i při švihu, po špatném rozcvičení, kdy praskají svalová vlákna střední části svalu. Sval dvouhlavý může prasknout ve třech lokalizacích. Třetím místem, kde může dojít k ruptuře svalu je jeho úpon v oblasti loketního kloubu na horní část vřetení kosti (radia).

2011-04-24 11:40

K vykloubením čéšky dochází dvěma způsoby. V prvním případě je to na podkladě vrozených anatomických poměrů, žlábek na stehenní kosti, ve kterém čéška při uhnutí kolene „jezdí“, je mělký, nebo je atypický tvar čéšky samotné, vliv na to má i deformita kolen, kdy k vykloubení mají větší sklon lidé s „nohama do X“. Druhým způsob, při kterém dochází k vykloubení pately je přímý, pádem nebo úderem na čéšku. Dojde k přetržení vazivové struktury, které ji udržují ve správném postavení a dochází k dislokaci čéšky do strany. Poraněný častou udává, že mu „vypadlo“ koleno.

2011-04-24 11:30

Vykloubení loketního kloubu jsou závažná poranění, která zvláště u mladší a aktivních jedinců mohou vést k trvalým obtížím. Vznikají pádem na nataženou horní končetinu, ale mohou vzniknout i pádem přímo na loketní kloub či tahem za předloktí. Při tomto poranění dochází k poškození vazů, které stabilizují kloub, tak může dojít ke zlomenině kostí oblasti loketního kloubu.

Příznaky: nejzávažnějším příznakem je jasně patrná deformita loketního kloubu, při které je výrazně omezen pohyb v loketním kloubu.

2011-04-24 11:26

Nos je ve své větší části chrupavkou, jen při koření je „zpevněn“ nosními kůstkami. V centrální části je kostěnochrupavčíté nosní septum. Chrupavka je tkáň úderům dosti odolnou. Pokud je síla velká, dochází k poškození (zlomení) nosních kůstek či septa. V případě jejich dislokace a zhojení v takovémto postavení, dochází k deformitě nosu či dechovým obtížím. Tyto úrazy jsou typické při úderech do obličeje či pádech „na nos“.

 

Příznaky: bolestivost a otok nosu, zvláště kořene.

2011-04-24 11:24

Zápěstí je tvořeno sedmi nosnými kůstkami, které jsou mezi sebou spojeny vazy. Při pádu na zápěstí může dojít k jejich zlomenině. Zlomeniny jsou buď samostatné, nebo společně s poškozením vazů. Určitým rizikem těchto zlomenin je, že v poněkud nepřehledné spleti kostí zápěstí, nemusí být při primárním ošetření na RTG snímcích patrné a často bývají nerozpoznané. Dalším rizikem je horší výživa, kdy i přes adekvátní léčbu může nastat, že kosti nesrostou a vytváří se tzv. pakloub, který vede k rychlému zničení chrupavky okolních kostí (artrózy).

2011-04-24 11:21

Zlomenina dolního konce kosti vřetení vzniká pády na zápěstí a je typická u starších pacientek s osteoporózou (odvápněním kostí). I u mladých jedinců se s ní často setkáváme po pádech na ruku, při jízdě na kolečkových bruslích bez chráničů. Při pádu na dlaň dochází k přenesení působící síly na dolní konec vřetení s loketní kosti a mnohdy – dle intenzity působícího tlaku k posunu fragmentů, u mladších jedinců i k poškození vazů zápěstí, nebo zlomenině člunkové kosti (skafoidea).

2011-04-24 11:11

Zlomeniny v oblasti dolního konce pažní kosti u dětí jsou častým závažným poraněním, zejména v současné éře prolézaček a trampolín na každé zahradě. Vznikají většinu dvěma mechanismy. Prvním jsou pády na nataženou či ohnutou horní končetinu, u kterých dochází k takzvané suprakondylické nebo transkondylické zlomenině. Tímto mechanismem dochází k odlomení dolního konce pažní kosti dopředu či dozadu. Druhým mechanismem jsou násilné úklony (varus či vagus dukce) předloktí proti kosti pažní v loketním kloubu. Tímto mechanismem dochází k odtržení postranních částí (epikondylů) pažní kosti tahem postranních vazů stabilizujících loketní kloub.

2011-04-24 11:09

Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou skupinou, která je v laickém podání nazývána jako zlomeniny krčku kosti stehenní. Jde však o složitější problematiku. Tyto zlomeniny můžeme dělit na:

  1. zlomeniny hlavice kosti stehenní
  2. zlomeniny krčku kosti stehenní
  3. zlomeniny trochanterického masivu (pertrochanterické zlomeniny), což jsou zlomeniny kostní mazy v oblasti mezi krčkem a tělem kosti stehenní.
2011-04-24 10:53

Menisky jsou vazivové poloměsíčité struktury na okrajích kloubních ploch kolene. Jejich funkcí je stabilizace kolenního kloubu jak ve směru předozadním tak ve směrech do boku, tlumení nárazů při došlapu, čímž částečně chrání chrupavky před přetížením a vznikem artrózy. Zevní meniskus tvoří kongruenci kloubní plochy.

2011-04-24 10:50

Krční páteř je tvořena sedmi obratli. Z nich první dva, které mají jinou stavbu, než ostatních pět, spojují páteř s lebkou.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.