Traumatologie

2011-12-26 19:37

Luxace kolene jsou závažná poranění, která vznikají působením obrovské síly, většinou při haváriích na motorce, autonehodách či pádech z výšky. K tomu, aby došlo k luxaci pately je třeba přetržení dominantních stabilizátorů kolene, jako jsou přední, zadní zkřížený vaz respektive posterolaterální komplex (svaly a vazy zadní i zevní strany kolene).

2011-09-23 19:50

Klíční kost je kostní struktura mezi sternem (hrudní kostí), se kterou je spojena ve sternoklavikulárním kloubu a lopatkou, přesněji s akromiem (nadpažkem), se kterým je spojena akromioklavikulárním kloubem.
Zlomeniny klíční kosti vznikají při pádu na ramenní kloub, kdy se síla přenáší v její dlouhé ose. Typické jsou v cyklistice, motoristických sportech, nebo hokeji.

2011-05-14 14:48

Jak už sám název ukazuje, tato zlomenina vzniká typickým mechanismem úderu malíkovou stranou ruky do předmětu, ve snaze jej přerazit.  Dochází ke zlomenině těla (diafýzy) pátého metakarpu. V tomto případě mluvíme o tzv. karatistické zlomenině. Podle intenzity násilí dochází k dislokaci zlomeniny. Ke zlomenině ostatních metakarpů dochází úderem přes hřbet ruky, kdy dochází k „ přeražení“ střední části kostí.

2011-05-14 14:31

Boxerská zlomenina vzniká úderem v ose končetiny při sevření ruky v pěst, nebo pádem na ruku sevřenou v pěst, dochází k odlomení hlavičky (distální) části kosti záprstní. Podle intenzity úderu dochází k posunu hlavičky z osy, tj. k ohnutí do dlaně.  Při neúspěšné terapii dojde ke zhojení v posunu s možnou deformitou, případně omezením funkce pohybu prstů.

2011-05-14 14:19

Tzv. Bennetova  zlomenina vzniká pádem na palec ruky, kdy se působícím násilím odlamuje část kloubní plochy karpometakarpálního kloubu a tahem okolních svalů dochází k posunu fragmentů. Tím dochází k nerovnosti kloubních ploch tohoto kloubu. Tento kloub je významný pro pohyb palce ruky a při jeho postižení se omezuje úchopová funkce celé ruky. Proto při neadekvátní terapii dochází i při drobném posunu kloubních ploch k rychlému rozvoji artrózy a invalidizaci pacienta.

2011-05-13 11:37

Vykloubení ramenního kloubu vzniká pádem na nataženou horní končetinu, kdy dojde k přetržení přední části kolem kloubních vazů a hlavice kloubu se posune mimo kloub, nejčastěji dopředu. Dochází k bolestivému stavu, pohyb v ramenním kloubu není možný. Pokud nedojde ke zhojení poškozené části kloubního pouzdra, vniká vykloubení jen minimálním mechanismem. K vykloubení může dojít i bez úrazového  mechanismu a to u jedinců s vrozenými dispozicemi, pak mluvíme o tzv. habituální luxaci. U stavů , kdy dochází k opakovaným vykloubením jsou vazy kolem kloubu tak volné, že si postižený dovede rameno reponovat (zakloubit) sám. Mluvíme o recidivujících luxacích.  

2011-05-05 19:46

Předloktí je tvořeno dvěma kostmi. Kostí loketní a kostí vřetení, která se otáčí kolem kosti loketní, čímž umožňuje přivrácení a odvrácení předloktí. Tyto kosti jsou za běžných podmínek přibližně stejně dlouhé. Ke zlomeninám kostí předloktí dochází buď pádem na nataženou horní končetinu z větší výše, při kterém většinou dochází ke zlomeninám obou kostí, kosti vřetení (radia) a kosti loketní (ulny). Druhým mechanismem jsou údery do předloktí například holí při napadení či jiným předmětem do předloktí.

2011-05-05 19:37

Zlomeniny kosti stehenní patří k tzv. vysokoenergetickým poraněním, která vznikají působením velkého násilí. Stehenní kost má na svém průměru šířku kolem 4-4,5 cm a síla, která ji dokáže přerazit, musí být obrovská. K těmto zlomeninám dochází často při autonehodách či pádech z výše. Působící síla drtí nejen kosti, ale i měkké tkáně (svaly) a v těžkých případech i kůži. Jedná se vždy o velmi závažné poranění, která mohou pacienta ohrozit i na životě, neboť do stehna se může po zlomenině vylít i 1 litr krve.

2011-05-01 19:33

Zlomeniny střední části humeru vznikají pádem na nataženou končetinu, nebo přímou silou. Čím větší síla na končetinu působí, tím je pravděpodobnější zlomenina kostí a zhmoždění měkkých tkání. Dělíme je na jednoduché, které mají pouze jednu lomnou linii - s jedním meziúlomkem  a na mnohočetné (kominutivní), u kterých se zlomenina skládá z mnoha meziúlomků.  Působící síla má také vliv na posun úlomků, čímž může dojít k poškození struktur v okolí.

2011-05-01 19:27

Kromě zlomenin dolního konce pažní kosti, které jsou popsány v příslušném článku, jsou nejčastější zlomeniny v této oblasti zlomeniny horní části kosti vřetení (zlomeniny hlavičky radia) a horního konce kosti loketní (zlomeniny okovce, olekranu).

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.