Ortopedie

2011-05-09 09:28

Co je artroskopie: jde o miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichem zavedou do kolene optická vlákna (kamera) a sledováním na monitoru se celé koleno prohlédne. Dalšími vpichy se zavedou do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně operačně ošetřit.

 

2011-05-05 19:32

Společně se spondylózou, což je artrotické postižení přední části páteře (těla obratle a meziobratlového disku, je spondylartróza degenerativní (osteoartritické) postižení meziobratlových kloubů.

Příčina: Při snížení intervertebrálního disku se změny přední části páteře přenášejí i na intervertebrální klouby jako na trojnožce. V důsledku toho dochází k tvorbě nárůstků (osteofytů), které stabilizuji intervertebrální klouby. Osteofyty mohou růst do stran (laterálně) nebo do páteřního kanálu, kde mohou utlačovat míchu a její obaly (vznik zúžení páteřního kanálu).

2011-05-05 19:23

Obratel je tvořen tělem v přední části, ze kterého dozadu (dorzálně) „vybíhá“ obratlový oblouk. Mezi těmito strukturami je prostor, kterým probíhá mícha, míšní kanál. Spondylozýzou označujeme stav, kdy je přerušen oblouk obratlový v zúženém místě tzv. istmu obratlového oblouku.

2011-05-05 19:15

Druhým nejčastějším postižením páteře dětského věku po idiopatické skolióze je Scheuermannova choroba. Postihuje převážně hrudní páteř projevující se zvýšenou hrudní kyfózou (tvorba „hrbu). Vyskytuje se u 0,5-8% populace, častěji u mužů ve věku 12-18 let.

Příčina vzniku není jasná. Nejčastěji se uvádí porucha růstu obratlů v období ukončování růstu. Vliv má jistě i přetěžování páteře během jejího vývoje.  Dochází ke klínovité deformitě a k postižení krycích plotének obratlových těl, do kterých vstupují části intervertebrálního disku tzv. Schmorlovy uzly. Na stupeň deformity má jistě vliv přetěžování páteře mezi 12-18 rokem.

2011-05-05 19:04

Skoliózou rozumíme deformitu páteře do strany (ve frontální rovině). Vždy je spojena s deformitou rotační či deformitou v předozadním směru (sagitální rovině).

Příčin vzniku skoliózy může být mnoho. Vrozené vady, stavy při neurologických onemocněních, degenerativních postiženích, úrazech nádorech či zánětlivých postiženích.

Příčina není známá.   Projevuje se zakřivením páteře v rovině frontální (do stran) jednoduchou nebo dvojitou křivkou. Ve většině případů dochází v sagitální rovině (předozadním směru) k vyhlazení hrudní kyfózy.

2011-05-05 18:48

Obratel je tvořen tělem v přední části, ze kterého dozadu (dorzálně) „vybíhá“ obratlový oblouk. Mezi obloukem a tělem je prostor, ve kterém probíhá mícha. V období vývoje plodu se oblouk uzavírá ze stran. V případě, že nedojde k uzavření oblouku obratle (srůstu), vytváří se spina bifida, která může být s nebo bez poruchy uzávěru obalů míchy či míchy samotné. Nejčastěji se projevuje v křížové nebo bederní krajině, méně často v oblasti krční páteře.

2011-05-03 20:40

Jednotlivé obratle jsou mezi sebou spojeny složitou strukturou vazů, které je mezi sebou stabilizují. Dojde-li k poškození kostí obratlů či vazů, nastane posun mezi obratli.  Spondylolistézou označujeme stav, při kterém dochází k posunu mezi dvěma sousedními obratli (řec. olisthesis posun). Horní (kraniální) obratel se posouvá směrem dopředu (ventrálním) a s ním se posouvá celá horní (kraniální) část páteře. K posunu dochází na úrovni disku, který bývá degenerován.

2011-05-03 19:58

Na stabilitě páteře se podílí jak její stavba kostí, vazy ale i svaly kolem páteře. Ty jsou při pracovní činnosti posilovány a mají velký podíl na stabilitě páteře. Sedavé zaměstnání, jízda autem a celková ztráta pohybu, jsou důsledky dnešní uspěchané doby a jedním z jejich důsledků je ochabnutí těchto svalů, což se projeví nestabilitou (špatným pohybem) mezi obratli a přidá-li se k tomu ještě přirozené stárnutí organismu, jeho důsledkem jsou bolesti páteře.

Stejně jako jiné klouby, je páteř postižena degenerací – artrózou.

2011-05-03 19:09

Obratle spolu s vazy páteře tvoří páteřní kanál, kterým prochází mícha. V případě, že se z nějaké příčiny vytvoří překážka v páteřním kanálu, dochází k útlaku míchy či dalších nervových struktur. Příčiny můžeme rozdělit:

  • vrozené, kdy je páteřní kanál zúžen při některých kostních poruchách vývoje, nebo z neznámé příčiny.
2011-05-03 18:56

Jedná se o jednostrannou deformitu krku a hlavy, pacient stáčí hlavu na stranu a vpřed. Příčiny mohou být:

 

Vrozený torticollis kostní. Jeho příčinou je asymetrická porucha vývoje obratlů.

Léčba: protože jde o kostní vrozenou vadu a hrozí zhoršování stavu, terapií je operační řešení, provede se korekce deformity spojení postižených obratlů.

Syndikovat obsah
 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.