Ortopedie

2011-05-09 09:28

Co je artroskopie: jde o miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichem zavedou do kolene optická vlákna (kamera) a sledováním na monitoru se celé koleno prohlédne. Dalšími vpichy se zavedou do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně operačně ošetřit.

 

2011-05-05 19:32

Společně se spondylózou, což je artrotické postižení přední části páteře (těla obratle a meziobratlového disku, je spondylartróza degenerativní (osteoartritické) postižení meziobratlových kloubů.

Příčina: Při snížení intervertebrálního disku se změny přední části páteře přenášejí i na intervertebrální klouby jako na trojnožce. V důsledku toho dochází k tvorbě nárůstků (osteofytů), které stabilizuji intervertebrální klouby. Osteofyty mohou růst do stran (laterálně) nebo do páteřního kanálu, kde mohou utlačovat míchu a její obaly (vznik zúžení páteřního kanálu).

2011-05-05 19:23

Obratel je tvořen tělem v přední části, ze kterého dozadu (dorzálně) „vybíhá“ obratlový oblouk. Mezi těmito strukturami je prostor, kterým probíhá mícha, míšní kanál. Spondylozýzou označujeme stav, kdy je přerušen oblouk obratlový v zúženém místě tzv. istmu obratlového oblouku.

2011-05-05 19:15

Druhým nejčastějším postižením páteře dětského věku po idiopatické skolióze je Scheuermannova choroba. Postihuje převážně hrudní páteř projevující se zvýšenou hrudní kyfózou (tvorba „hrbu). Vyskytuje se u 0,5-8% populace, častěji u mužů ve věku 12-18 let.

Příčina vzniku není jasná. Nejčastěji se uvádí porucha růstu obratlů v období ukončování růstu. Vliv má jistě i přetěžování páteře během jejího vývoje.  Dochází ke klínovité deformitě a k postižení krycích plotének obratlových těl, do kterých vstupují části intervertebrálního disku tzv. Schmorlovy uzly. Na stupeň deformity má jistě vliv přetěžování páteře mezi 12-18 rokem.

2011-05-05 19:04

Skoliózou rozumíme deformitu páteře do strany (ve frontální rovině). Vždy je spojena s deformitou rotační či deformitou v předozadním směru (sagitální rovině).

Příčin vzniku skoliózy může být mnoho. Vrozené vady, stavy při neurologických onemocněních, degenerativních postiženích, úrazech nádorech či zánětlivých postiženích.

Příčina není známá.   Projevuje se zakřivením páteře v rovině frontální (do stran) jednoduchou nebo dvojitou křivkou. Ve většině případů dochází v sagitální rovině (předozadním směru) k vyhlazení hrudní kyfózy.

2011-05-05 18:48

Obratel je tvořen tělem v přední části, ze kterého dozadu (dorzálně) „vybíhá“ obratlový oblouk. Mezi obloukem a tělem je prostor, ve kterém probíhá mícha. V období vývoje plodu se oblouk uzavírá ze stran. V případě, že nedojde k uzavření oblouku obratle (srůstu), vytváří se spina bifida, která může být s nebo bez poruchy uzávěru obalů míchy či míchy samotné. Nejčastěji se projevuje v křížové nebo bederní krajině, méně často v oblasti krční páteře.

2011-05-03 20:40

Jednotlivé obratle jsou mezi sebou spojeny složitou strukturou vazů, které je mezi sebou stabilizují. Dojde-li k poškození kostí obratlů či vazů, nastane posun mezi obratli.  Spondylolistézou označujeme stav, při kterém dochází k posunu mezi dvěma sousedními obratli (řec. olisthesis posun). Horní (kraniální) obratel se posouvá směrem dopředu (ventrálním) a s ním se posouvá celá horní (kraniální) část páteře. K posunu dochází na úrovni disku, který bývá degenerován.

2011-05-03 19:58

Na stabilitě páteře se podílí jak její stavba kostí, vazy ale i svaly kolem páteře. Ty jsou při pracovní činnosti posilovány a mají velký podíl na stabilitě páteře. Sedavé zaměstnání, jízda autem a celková ztráta pohybu, jsou důsledky dnešní uspěchané doby a jedním z jejich důsledků je ochabnutí těchto svalů, což se projeví nestabilitou (špatným pohybem) mezi obratli a přidá-li se k tomu ještě přirozené stárnutí organismu, jeho důsledkem jsou bolesti páteře.

Stejně jako jiné klouby, je páteř postižena degenerací – artrózou.

2011-05-03 19:09

Obratle spolu s vazy páteře tvoří páteřní kanál, kterým prochází mícha. V případě, že se z nějaké příčiny vytvoří překážka v páteřním kanálu, dochází k útlaku míchy či dalších nervových struktur. Příčiny můžeme rozdělit:

  • vrozené, kdy je páteřní kanál zúžen při některých kostních poruchách vývoje, nebo z neznámé příčiny.
2011-05-03 18:56

Jedná se o jednostrannou deformitu krku a hlavy, pacient stáčí hlavu na stranu a vpřed. Příčiny mohou být:

 

Vrozený torticollis kostní. Jeho příčinou je asymetrická porucha vývoje obratlů.

Léčba: protože jde o kostní vrozenou vadu a hrozí zhoršování stavu, terapií je operační řešení, provede se korekce deformity spojení postižených obratlů.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.