Ortopedie

2011-11-04 16:36

Calcar calcanei je nárůstek plantární (dolní) části patní kosti, v místě úponu krátkých svalů nohy a plantární aponeurózy (vazivová „destička“ chránící měkké tkáně ploska nohy před zhmožděním při chůzi). Vzniká chronickým drážděním  úponu krátkých svalů plosky nohy při přetěžování  či při chůzi v nevhodné obuvi.  V první fázi se vytváří otok a projevuje se bolestivostí (fascitis plantaris) na RTG, do kterého se postupně ukládají krystaly vápníku, což se na RTG snímcích projeví vznikem nárůstku-ostruhy). 

2011-11-04 16:16

Bolestivé tříslo je o postižení adduktorů (přitahovačů) stehna na os pubis (stydké kosti).   Je typická u fotbalistů či hokejových brankářů, u kterých dochází  při nevhodném pohybu k přepětí svalů vnitřní strany stehna (rozklek) a k akutnímu natržení svalů v místě úponu na stydkou kost. Obdobně dochází při opakovaných zatíženích ke vzniku drobných trhlinek v úponu, které se hojí citlivou jizvou, pak jde o chronické bolestivé tříslo.

2011-11-04 15:48

Syndrom zmrzlého  ramene je neinfekční zánět kloubního pouzdra ramene a okolních struktur, který postupně vede ke ztrátě elasticity kloubního pouzdra, vzniku vazivových pruhů a ztuhlosti v ramenním kloubu.  Příčinou může být úraz, virové infekce, dnavé postižení. Často se žádná příčina neprokáže.

2011-11-04 15:37

Jamka ramenního kloubu (glenoid lopatky) je velmi mělká, aby umožnila co možná největší  pohyb. Okraje glenoidu v místě úponu kloubního pouzdra jsou zpevněny vazivovou tkání (labrem). Labrum v horní části glenoidu plynule přechází v dlouhou šlachu bicepsu, která se zde upíná. Jako SLAP lézi označujeme odtržení labra gleniodu jamky kloubní v horní části kloubu, zasahující do šlachy bicepsu.

2011-11-02 11:51

Haglundova exostóza je nárůstek na zadní části patní kosti před úponem Achillovy šlachy. Při pohybu v hlezenním kloubu  může dráždit tzv. retrokalkaneární burzu ,což je vazivová tkáň  mezi exostózou a Achillovou šlachou.  Pokud nedochází k dráždění burzy nemají pacienti žádné obtíže.

Příznaky

Hlavním příznakem jsou bolesti v oblasti patní kosti při úponu Achillovy šlachy. Bolesti se stupňují po zátěži u těžších stavů i při zatížení, či  při chůzi do schodů. Může dojít ke zhoršení v pevných botách které stahují úpon Achillova šlachy. K prokázání Haglundovy exostózy je třeba RTG snímek patní kosti, kde je nárůstek patrný Obr. 1.  K doplnění diagnózy může pomoci magnetická rezonance, kde je patrné prosáknutí.

2011-11-01 20:59

Morbus de Quervain je onemocnění šlach, při kterém dochází k dráždění šlach svalů musculus abduktor pollicis a extensor pollicis brevis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetení (processus styloideus radii) na palcové straně zápěstí, kde tyto šlachy probíhají kostně-vazivovým kanálkem. Při otoku šlachy se tyto dráždí o kanálek a způsobují bolesti.

2011-11-01 20:47

Syndrom Guyonova  kanálu je úžinový syndrom nervus ulnaris, který je utlačen při svém průběhu v oblasti zápěstí do dlaně tzv. Guyonovým  kanálem na malíkové straně zápěstí. Projevuje se brněním 4. -5. prstu ruky, vychudnutím svalů  hypotenaru (malíkové části dlaně). Zhoršení stavu často pozorujeme u cyklistů, nerv je drážděn útlakem z řidítek.

2011-11-01 20:09

Stenosující tendovadinitida je postižení šlachy v oblasti ruky a šlachové pochvy, což je vazivová struktura distální části dlaně a prstů (jakýsi tunel), kterým šlacha v této oblasti prochází. V případě, že dojde k otoku šlachy nebo zúžení šlachové pochvy, dochází k dráždění šlachy, což se projeví bolestivostí.

2011-11-01 19:24

Syndrom kubitálního  kanálu je druhým nejčastějším onemocněním nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nervus ulnaris v oblasti svého průběhu v oblasti vnitřního epikondylu humeru (vnitřní strana loktu) v tzv. kubitálním kanálu.

2011-11-01 19:08

Dupuytrenova kontraktura je benigní postižení ruky, při kterém dochází k zbytnění a svraštění vaziva ve dlani (palmární aponeurózy), při kterém vznikají vazivové „uzly“ (zatvrdliny) ve dlani, nebo pruhy, které přecházejí na prsty a způsobují kontraktury prstů až do drápovitého postavení. Příčina postižení není známá. Vyskytuje se častěji u mužů zvláště u kuřáků, diabetiků (cukrovkářů), alkoholiků, či těžce manuálně pracujících. Je prokázána rodinná zátěž. U těchto pacientů dochází ke změně kolagenu typu I., kterým je palmární fascie tvořena, na typ III., který se kontrahuje.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.