Ortopedie

2011-11-04 16:36

Calcar calcanei je nárůstek plantární (dolní) části patní kosti, v místě úponu krátkých svalů nohy a plantární aponeurózy (vazivová „destička“ chránící měkké tkáně ploska nohy před zhmožděním při chůzi). Vzniká chronickým drážděním  úponu krátkých svalů plosky nohy při přetěžování  či při chůzi v nevhodné obuvi.  V první fázi se vytváří otok a projevuje se bolestivostí (fascitis plantaris) na RTG, do kterého se postupně ukládají krystaly vápníku, což se na RTG snímcích projeví vznikem nárůstku-ostruhy). 

2011-11-04 16:16

Bolestivé tříslo je o postižení adduktorů (přitahovačů) stehna na os pubis (stydké kosti).   Je typická u fotbalistů či hokejových brankářů, u kterých dochází  při nevhodném pohybu k přepětí svalů vnitřní strany stehna (rozklek) a k akutnímu natržení svalů v místě úponu na stydkou kost. Obdobně dochází při opakovaných zatíženích ke vzniku drobných trhlinek v úponu, které se hojí citlivou jizvou, pak jde o chronické bolestivé tříslo.

2011-11-04 15:48

Syndrom zmrzlého  ramene je neinfekční zánět kloubního pouzdra ramene a okolních struktur, který postupně vede ke ztrátě elasticity kloubního pouzdra, vzniku vazivových pruhů a ztuhlosti v ramenním kloubu.  Příčinou může být úraz, virové infekce, dnavé postižení. Často se žádná příčina neprokáže.

2011-11-04 15:37

Jamka ramenního kloubu (glenoid lopatky) je velmi mělká, aby umožnila co možná největší  pohyb. Okraje glenoidu v místě úponu kloubního pouzdra jsou zpevněny vazivovou tkání (labrem). Labrum v horní části glenoidu plynule přechází v dlouhou šlachu bicepsu, která se zde upíná. Jako SLAP lézi označujeme odtržení labra gleniodu jamky kloubní v horní části kloubu, zasahující do šlachy bicepsu.

2011-11-02 11:51

Haglundova exostóza je nárůstek na zadní části patní kosti před úponem Achillovy šlachy. Při pohybu v hlezenním kloubu  může dráždit tzv. retrokalkaneární burzu ,což je vazivová tkáň  mezi exostózou a Achillovou šlachou.  Pokud nedochází k dráždění burzy nemají pacienti žádné obtíže.

Příznaky

Hlavním příznakem jsou bolesti v oblasti patní kosti při úponu Achillovy šlachy. Bolesti se stupňují po zátěži u těžších stavů i při zatížení, či  při chůzi do schodů. Může dojít ke zhoršení v pevných botách které stahují úpon Achillova šlachy. K prokázání Haglundovy exostózy je třeba RTG snímek patní kosti, kde je nárůstek patrný Obr. 1.  K doplnění diagnózy může pomoci magnetická rezonance, kde je patrné prosáknutí.

2011-11-01 20:59

Morbus de Quervain je onemocnění šlach, při kterém dochází k dráždění šlach svalů musculus abduktor pollicis a extensor pollicis brevis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetení (processus styloideus radii) na palcové straně zápěstí, kde tyto šlachy probíhají kostně-vazivovým kanálkem. Při otoku šlachy se tyto dráždí o kanálek a způsobují bolesti.

2011-11-01 20:47

Syndrom Guyonova  kanálu je úžinový syndrom nervus ulnaris, který je utlačen při svém průběhu v oblasti zápěstí do dlaně tzv. Guyonovým  kanálem na malíkové straně zápěstí. Projevuje se brněním 4. -5. prstu ruky, vychudnutím svalů  hypotenaru (malíkové části dlaně). Zhoršení stavu často pozorujeme u cyklistů, nerv je drážděn útlakem z řidítek.

2011-11-01 20:09

Stenosující tendovadinitida je postižení šlachy v oblasti ruky a šlachové pochvy, což je vazivová struktura distální části dlaně a prstů (jakýsi tunel), kterým šlacha v této oblasti prochází. V případě, že dojde k otoku šlachy nebo zúžení šlachové pochvy, dochází k dráždění šlachy, což se projeví bolestivostí.

2011-11-01 19:24

Syndrom kubitálního  kanálu je druhým nejčastějším onemocněním nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nervus ulnaris v oblasti svého průběhu v oblasti vnitřního epikondylu humeru (vnitřní strana loktu) v tzv. kubitálním kanálu.

2011-11-01 19:08

Dupuytrenova kontraktura je benigní postižení ruky, při kterém dochází k zbytnění a svraštění vaziva ve dlani (palmární aponeurózy), při kterém vznikají vazivové „uzly“ (zatvrdliny) ve dlani, nebo pruhy, které přecházejí na prsty a způsobují kontraktury prstů až do drápovitého postavení. Příčina postižení není známá. Vyskytuje se častěji u mužů zvláště u kuřáků, diabetiků (cukrovkářů), alkoholiků, či těžce manuálně pracujících. Je prokázána rodinná zátěž. U těchto pacientů dochází ke změně kolagenu typu I., kterým je palmární fascie tvořena, na typ III., který se kontrahuje.

Syndikovat obsah
 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.