Ortopedie

2011-11-01 18:33

Infekční artritidou kloubu nazýváme infekční postižení kloubu, kdy je původce bakteriální agens. Nejčastějším původcem je Staphylococcus aureus, ale může být původcem jakýkoliv patogen.  Infekt se do kloubu může dostat dvěma způsoby.

2011-10-31 10:20

Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, při kterém organismus tvoří protilátky proti synoviální tkáni (vnitřní vrstva kloubního pouzdra) kloubů a šlach, čímž v organismu probíhá chronický zánět.  Jde o systémové onemocnění, které postihuje i další orgány těla. Příčina onemocnění není známá.

2011-10-30 11:19

Syndrom karpálního kanálu je nejčastější onemocnění nervů patřící do skupiny úžinových syndromů. Dochází k utlačení mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě karpální tunel tvořen spodinou z kostí zápěstí (karpální kosti, které jsou uspořádány do oblouku a tento oblouk je překlenut vazem (ligamentum carpi transversum).

2011-10-29 17:33

Co je artroskopie hlezna: Artroskopie hlezenního kloubu je miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichy zavedou do hlezenního optická vlákna ( kamera) a sledováním na monitoru se prohlédne buď přední nebo zadní část hlezenního kloubu dle toho, kde má pacient obtíže. Dalšími vpichy se zavedou do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně operačně ošetřit.

2011-10-06 14:20

Co je osteoporóza a jak vzniká?

Kostní tkáň se během života jedince neustále přestavuje. Jsou v ní buňky, které kost odbourávají (osteoklasty) a nově tvoří (osteoblasty). V dětství je pod vlivem hormonů převaha činnosti osteoblastů, proto tkáň roste.

2011-07-28 08:44

Náhrada ramenního kloub není tak častou operací jako jsou náhrady kyčelního kloubu či kolene, ale i v této lokalizaci jde o standardní operaci na mnoha ortopedických pracovištích. Důvodů proč ramenní kloub není tak často operován je několik. Zaprvé rameno není kloub nosný, proto i degenerativní změny probíhají později a ne tak intenzivně jako na kloubech dolní končetiny. Dalším důvodem je, že rameno je kloubem s největším rozsahem pohybů v lidském těle, a proto je pacient schopen kompenzovat pohyb v okolních kloubech jako je loketní kloub, či souhybem ramene s lopatkou.

2011-07-11 15:57

Nestability zápěstí jsou poměrně častým zdrojem obtíží pacientů. Nejčastěji vznikají po úrazech zápěstí, kdy dochází k poškození kostí či vazů karpu buď samostatně, nebo jsou často sdružená se zlomeninami distálního radia. Dobyns, bývalý profesor z Mayo clinik, udává při hodnocení úrazových RTG snímků známky vazivové léze v 10 %. Poškození skafolunátního vazu jako koincidenci se zlomeninou distálního radia udává Geissler v 32 % a lunotriquetralního (LTq) vazu v 15 %. Oba vazy bývají poškozeny v 5 %.

2011-07-11 15:43

Perilunátní luxace a  perilunátní zlomeniny jsou komplexní poranění, která se vyskytují přibližně v 7 % všech diagnostikovaných poraněních karpu.  Jsou výsledkem působení vysoké energie na zápěstí většinou u mladých lidí, kde pevnost kostí není nijak změněna osteoporózou.  Protože současná uspěchaná doba vede velmi často mladé jedince do spárů adrenalinových sportů, je výskyt perilunátních luxací stále častější. Mechanismem vzniku perilunátní luxace či  perilunátní zlomeniny karpu vznikají působením násilí na dorziflektované zápěstí.

2011-07-09 12:09

Nejčastějším typem nestability zápěstí je skafolunátní nestabilita, která vzniká poškozením skafolunátního (SL) vazu, nebo jeho části. Na stabilitu SL kloubu má dominantní vliv dorzální (hřbetní) porce vazu, ale i při poškození palmární (dlaňové) části se nestability projevují klinickými obtížemi. Vznikají pádem na palcovou část zápěstí-tenar. Při klinickém vyšetření pacient udává bolesti asi 1,5 cm od Listerova hrbolku, v místě SL kloubu. Obr. 1.  Bolesti se stupňují při maximální dorzální flexi zápěstí.  Při palpaci SL intervalu pacient udává bolestivost, může být hmatný žlábek.

2011-07-09 11:32

Druhou nejčastěji se vyskytující nestabilitou zápěstí je lunotriquetrální (LTq) nestabilita, která patří mezi disociativní  nestastabilitu proximální řady. Nejčastější příčinou je pád na malíkovou (hypotenarovou) stranu zápěstí, kdy dochází k poškození lunotriquetrálního vazu.  Na stabilitu lunata a tudíž i na stabilitu lunotriquetrálního  kloubu  mají vliv nejen lunotriquetrální interosseální vaz, ale i dorzální  kapsulární vazy jmenovitě radiotriquetrální  a skafotriquetrální vaz.  Pokud jsou kromě lunotriquetrálního interosseálního vazu poškozena i kapsulární ligamenta,  je poškození  patrné na standardním RTG snímku jako palmární sklon lunata ( VISI) a dorzální rotace triquetra. V případě, nálezu VISI deformity zápěstí mluvíme o statické LTq nestabilitě.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.