Chirurgie ruky, zápěstí

2012-05-29 20:14

Operace dle Littler-Eatona je indikována u pacientů či častěji pacientek s nestabilitou CMC kloubu palce. Jejich příčinou je buď poúrazový stav, kdy dojde k poškození vazů palce, nebo vrozená hypermobilita kloubů a po přetěžování se nestabilita rozvíjí.  Pro tento stav je „záludné“, že pacienti udávají bolesti CMC kloubu palce a na RTG nejsou žádné známky poškození. Diagnóza se stanovuje z klinického vyšetření. Kontraindikací k operaci jsou artrotické změny na CMC kloubu.

2012-05-29 15:36

Hemiartroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub), a není subluxace (posun) v CMC kloubu. Tento výkon provádíme u mladších pacientů, kteří preferují větší rozsah pohybů v CMC kloubu.

Na úvod operace si ze dvou drobných incizí na distálním předloktí odebíráme šlachu m. palmaris. V případě aplazie tohoto svalu (není vyvinut) můžeme odebrat šlachový štěp ze šlachy flexor carpi radialis (FCR) (asi 1/3 šlachy).

2012-05-29 15:18

Artrodézu CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub), nebo po zlomeninách báze prvního metakarpu (Bennetova zlomenina).  Nesmí se provést u pacientů, kteří mají poškozen i skafotrapezotrapezoidní kloub, neboť při znehybnění CMC kloubu palce se pohyb přenáší na tento kloub a bolesti přetrvávají. Tento výkon se provádí u mladších lidí, nebo i pacientů, kteří preferují pevný úchop, před jemnou mechanikou palce.

2011-12-09 23:25

Komplexní regionální bolestivý syndrom je nově zavedeným označením pro skupinu chronických bolestivých stavů, které vídáme nejčastěji po poranění končetin jako nebezpečnou a obávanou komplikaci. Nejčastěji postihuje pacienty mezi třiceti a šedesáti lety, častěji jsou postiženy ženy (2-3x) než muži a to většinou po postiženích na horních končetinách.

2011-11-24 09:28

Kosti zápěstí (karpu) jsou uspořádány do dvou řad. Kost člunková je anatomicky největší kostí proximální řady (blíže k předloktí), ale funkčně je jakýmsi mostem mezi oběma řadami. Je proto nejčastěji se lámající kostí zápěstí. Protože je z větší části kryta chrupavkou, je velmi špatně vyživována krví a i zlomeniny se v této oblasti špatně hojí, což vede ke vzniku pakloubu (nesrůstu) skafoidea.

2011-11-19 19:46

Morbus Kienboeck  je aseptická nekróza os lunatum (poloměsíčitá) zápěstí. Lunatum je kost v centrální části zápěstí, před kterou se za normálních podmínek přenáší dominantní část síly z předloktí na zápěstí a ruku. Tato kost je většinou zásobována krví několika zdrojů. V případě, že je vrozeně krevní zásobení omezeno (z méně zdrojů), může dojít při přetížení k odumření kosti. Vliv na tento stav má i tzv. mínus varianta ulny (kosti loketní), kdy je tato kratší než druhá z kostí předloktí radius (kost vřetení).

2011-11-01 20:59

Morbus de Quervain je onemocnění šlach, při kterém dochází k dráždění šlach svalů musculus abduktor pollicis a extensor pollicis brevis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetení (processus styloideus radii) na palcové straně zápěstí, kde tyto šlachy probíhají kostně-vazivovým kanálkem. Při otoku šlachy se tyto dráždí o kanálek a způsobují bolesti.

2011-11-01 20:47

Syndrom Guyonova  kanálu je úžinový syndrom nervus ulnaris, který je utlačen při svém průběhu v oblasti zápěstí do dlaně tzv. Guyonovým  kanálem na malíkové straně zápěstí. Projevuje se brněním 4. -5. prstu ruky, vychudnutím svalů  hypotenaru (malíkové části dlaně). Zhoršení stavu často pozorujeme u cyklistů, nerv je drážděn útlakem z řidítek.

2011-11-01 20:09

Stenosující tendovadinitida je postižení šlachy v oblasti ruky a šlachové pochvy, což je vazivová struktura distální části dlaně a prstů (jakýsi tunel), kterým šlacha v této oblasti prochází. V případě, že dojde k otoku šlachy nebo zúžení šlachové pochvy, dochází k dráždění šlachy, což se projeví bolestivostí.

2011-11-01 19:24

Syndrom kubitálního  kanálu je druhým nejčastějším onemocněním nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nervus ulnaris v oblasti svého průběhu v oblasti vnitřního epikondylu humeru (vnitřní strana loktu) v tzv. kubitálním kanálu.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.