Chirurgie ruky, zápěstí

2011-05-01 19:27

Kromě zlomenin dolního konce pažní kosti, které jsou popsány v příslušném článku, jsou nejčastější zlomeniny v této oblasti zlomeniny horní části kosti vřetení (zlomeniny hlavičky radia) a horního konce kosti loketní (zlomeniny okovce, olekranu).

2011-04-26 17:34

I drobné kosti v oblasti zápěstí se mohou působením velkého násilí lámat. Nejčastěji dochází ke zlomenině kosti člunkové, která se láme pří pádech na palcovou část zápěstí. Její zlomenina bývá často přehlédnuta a její neléčení vede k tomu, že se nezhojí, ale vytvoří se tzv. pakloub, který vede k rozvoji typických artrotických změn typu SNAC (scaphoid nonunion advaced collapse), které zápěstí limitují v další činnosti.

2011-04-26 16:25

Triangulárním fibrokartilaginosním komplexem nazýváme vazivově chrupavčitou strukturu, který je nejdůležitějším stabilizátorem distálního radioulnárního kloubu (dolního kloubu mezi kostí vřetenní a loketní-malíková část zápěstí), podílí se na stabilitě ulnokarpální oblasti (spojení mezi dolním koncem kosti loketní a zápěstím) a podílí se na přenosu sil.

2011-04-26 16:19

Hamulus ossis hammati je kostní výběžek hamata směrem do dlaně, k jehož zlomenině dochází pádem na malíkovou (ulnární) část dlaně.  Protože se na tento úraz při vyšetření nemyslí, velmi často pacient přichází až pro přetrvávající bolesti, které často vystřelují do 4. a 5. prstu, neboť vzniklý pakloub dráždí intimně probíhající n. ulnaris.

Příznaky: při zlomenině výběžku je bolestivost na malíkové straně dlaně, kde je hmatný otok, a jak již uvedeno může docházet k dráždění n. ulnaris, které se projikuje do 4. a 5. prstu ruky.

2011-04-24 11:24

Zápěstí je tvořeno sedmi nosnými kůstkami, které jsou mezi sebou spojeny vazy. Při pádu na zápěstí může dojít k jejich zlomenině. Zlomeniny jsou buď samostatné, nebo společně s poškozením vazů. Určitým rizikem těchto zlomenin je, že v poněkud nepřehledné spleti kostí zápěstí, nemusí být při primárním ošetření na RTG snímcích patrné a často bývají nerozpoznané. Dalším rizikem je horší výživa, kdy i přes adekvátní léčbu může nastat, že kosti nesrostou a vytváří se tzv. pakloub, který vede k rychlému zničení chrupavky okolních kostí (artrózy).

2011-04-24 11:21

Zlomenina dolního konce kosti vřetení vzniká pády na zápěstí a je typická u starších pacientek s osteoporózou (odvápněním kostí). I u mladých jedinců se s ní často setkáváme po pádech na ruku, při jízdě na kolečkových bruslích bez chráničů. Při pádu na dlaň dochází k přenesení působící síly na dolní konec vřetení s loketní kosti a mnohdy – dle intenzity působícího tlaku k posunu fragmentů, u mladších jedinců i k poškození vazů zápěstí, nebo zlomenině člunkové kosti (skafoidea).

2011-04-24 11:11

Zlomeniny v oblasti dolního konce pažní kosti u dětí jsou častým závažným poraněním, zejména v současné éře prolézaček a trampolín na každé zahradě. Vznikají většinu dvěma mechanismy. Prvním jsou pády na nataženou či ohnutou horní končetinu, u kterých dochází k takzvané suprakondylické nebo transkondylické zlomenině. Tímto mechanismem dochází k odlomení dolního konce pažní kosti dopředu či dozadu. Druhým mechanismem jsou násilné úklony (varus či vagus dukce) předloktí proti kosti pažní v loketním kloubu. Tímto mechanismem dochází k odtržení postranních částí (epikondylů) pažní kosti tahem postranních vazů stabilizujících loketní kloub.

2011-04-24 10:44

Zápěstí je tvořeno sedmi nosnými kůstkami, které jsou uspořádány do kruhu. Mezi sebou a s dolním koncem předloktí jsou spojeny asi čtyřiceti vazy. V případě pádu na zápěstí či ruku, může dojít k přetržení některého z vazů a vzniku poruchy patologického (špatného) pohybu, který se projevuje bolestivostí nejprve při zátěži a postupně mohou být bolesti i klidové. Tyto úrazy, donedávna opomíjené, mohou vést k vzniku nestability v poškozených částech, k posunu jednotlivých kostí a rychlému rozvoji artrózy, která vede k omezení pohybů v zápěstí a výrazné bolestivosti těžko lékařsky řešitelné. Poškození vazů se může vyskytovat samostatně, nebo ve spojitosti se zlomeninami dolního konce kosti vřetení, loketní či se zlomeninami kostí zápěstí.

2011-04-23 00:13

Endoprotézy  kloubů prstů ruky (proximální interfalangeálních kloubů -PIP a metakarpofalangeálních kloubů -MCP)

2011-04-22 20:44

S rehabilitací ruky a zápěstí je možné začít již bezprostředně po úraze. Již v prvních okamžicích po úraze se můžeme provést některé kroky,  které v dlouhodobé perspektivě urychlí návrat sportovce ke sportovní činnosti. Měkké tkáně ruky po úraze rychle otékají a vzniklý otok  nejen zpomaluje hojení poškozených tkání, ale i brání účinné rehabilitaci. Stejně jako u úrazů prstů je třeba bezprostředně po úraze ruku zaledovat, tj. přiložit sáček s ledem zabalený suchého ručníku na poraněnou končetinu. Led by nikdy neměl přijít přímo na kůži, aby nedošlo k omrznutí kůže.  Pokud je bolestivost zápěstí a ruky je dobré znehybnit a uložit do zvýšené polohy, protože měkké tkáně zvláště na hřbetu ruky rychle otékají.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.